onsdag 8 juni 2011

Tidigarelägg satsning på Hamnbanan!

Idag kommer tidningsrubriker om en tidigareläggning av Hamnbanan i Göteborg. Det har förekommit rubriker förut och vissa debattörer i Sveriges Riksdag försöker göra frågan enkel genom att hänvisa till regeringen.

Hamnbanan till Göteborgs Hamn är av oerhört stor strategisk betydelse för hela Sveriges ekonomi och möjligheter till utveckling. Idag är sårbarheten stor när det gäller kapacitet till Göebogs Hamn. Vid minsta lilla störning försenas inte bara tranporterna. Korta perioder av avbrott i godsflödet kan leda till att utvcklingsmöjligheterna för svensk export och import dras undan. Företag väljer att gå ut med godset någon annan stans i Europa om man upplever att leverenserna in och ut från Göteborg inte är tillräckligt punktliga.

Jag kan upplysa trafikutskottets ordförande Anders Ygeman om att det redan för flera år sedan framfördes löften från västsvenskt håll om att medverka till förskottering för minskad sårbarhet och ökad kapacitet på Hamnbanan. Om Anders Ygeman gräver lite i arkiv och pappershögar kan han hitta flera (s)-företrädare i Västra Götaland och Göteborgs stad som skrivit under på någon form av regional medverkan i en satsning på Hamnbanan. Så lägg inte hela ansvaret på regeringen när dina egna partikamrater i regionen ännu inte gett besked om att fullfölja sina åtaganden!

Nu är det angeläget att alla god krafter samverkar för att tidigarelägga Hamnbanan. Enligt rapporter i media har Göteborgs stad redan tagit kliv framåt i ärendet idag. Det låter som att hamnen själv är beredda att lägga pangar och kanske även näringslivet i övrigt. Då kan inte Västra Götaandsregionen tveka, som borde vara den mest kraftfulla aktören i Västsverige.

Godsflödet på Hamnbanan avgör en stor del av hela Sveriges tillväxt och det är rimligt att vi som bor och lever i Västsverige demonstrerar att vi känner till behoven och vet värdet av nya satsningar. Då ökar möjligheterna att också regeringen anstränger sig.