onsdag 8 februari 2012

Gnosjö- släng dig i väggen!

-Lyft fram maten, turismen och landsbygdens möjligheter! Den uppmaningen fick jag idag när jag var på besök i Tanum. Jag besökte Tedacthuset som är det nerlagda fotoföretagets Extra Films lokaler i Tanumshede. Lokalerna skulle kunna vara tusentals kvadratmeteryta som gapar tomma efter en nedläggning. Men tvärtom sjuder lokalerna av liv. Ett femtiotal personer är sysselsatta i en mängd olika företag.

Ordet Tedact är en förkortning för Trust, Efficiency och Development. Act stå för action. Eldsjälen och grundaren av Tedacthuset Freddy Lund var inte på plats just idag, men hans entreprenörsanda präglar redan verksamheterna. Hör finns ett gym, Tedactive Gym, som redan har 800 medlemmar sedan rivstarten i slutet av augusti, berättar Benedikte Tveit som är platschef på gymet. Intill gymet förbereds nu för restaurang som ska locka allmänhet att komma och äta eller fika. Företagen i Tedacthuset får en samlingspunkt vid lunchtid. Vi promenerade bland IT- företag, advokatbyråer och studieförbund som slagit ner sina pålar i Tedacthuset. Vi tittade in hos BDO, som ägnar sig åt företagsrådgivning. De har etablerat kontor för att ta hand om expansionen som sker i Strömstad och Tanum. Platschefen Hans Lundgren som vi pratade med hade gjort några år i Göteborg och nu dök möjligheten upp att få flytta hem till barndomsmiljöerna och samtidigt öppna lokalkontor för BDO.

Det är så som Tedacthuset gjort som fler måste göra för att skapa jobb, tillväxt och utvecklingskraft. Den period när ett enda företag kan fixa jobb åt en hel bygd kommer inte tillbaka och är inte heller önskvärd. Clas-Åke Sörkvist, (c) som är kommunalråd i Tanum berättar att kommunen har 2200 företag. En imponerande siffra, eftersom invånarantalet bara är drygt 12000. Gnosjöandan släng dig i väggen! I Tanum är var femte invånare egenföretagare.
-Ett sådant samhälle blir mindre sårbart, betonar Roger Wallentin, (c) som är ordförande i omsorgsnämnden i Tanum.

Det blev många intressanta samtal under eftermiddagen, om utvecklingsmöjligheter i allmänhet och i en ort som Tanum i synnerhet. Bland annat pratade jag med ägaren till det lilla garveriet som var i full gång med att tillverka fodral i läder till iphones och ipads. En tillverkning som bara ökar i volym. Uppmaningen från honom var emellertid inte i första hand att Tanum ska satsa på garveriverksamhet. Hans uppmaning var att ta fasta på mat och mattraditioner för att sälja Tanum som landsbygd och turistort. Han pekade på exempel i Tanum med försäljning av närproducerat och resonerade om att denna verksamhet kan växlas upp till en saluhall med fullt sortiment. Clas-Åke Sörkvist tog fasta på iden och menade att kommunen skulle kunna göra en inventering på hur många företag det finns som inriktar sig på småskalig livsmedelsproduktion och därigenom bidra till att sätta fokus på en viktig framtidsfråga.

torsdag 2 februari 2012

Mitt i strukturkrisen och mitt i möjligheterna

För 6-7 år sedan skrev jag en sommarkrönika i Göteborgs-Posten som pekade på strukturkriser som pågått och hela tiden pågår i världen. För några veckor sedan kom beskedet på Saab i Trollhättan och idag kom besked om strukturförändringar på Astra Zeneca i Södertälje. Det pågår hela tiden en konkurrenssituation i världen. Varje morgon när barnen i Indien går till skolan för att lära sig språk eller matematik bygger de välstånd och ökar sin konkurrenskraft. Europa sliter med frågan och har nu inte bara strukturella problem i industrin utan nu också statsskuldskriser och akuta bankkriser. EU:s svar på utmaningarna på några års sikt är att regionerna ska specialisera sig, sk smart specialisering. Det är det vi ägnar oss åt i Västra Götalandsregionen. Vi har pekat ut styrkeområden i Västsverige där vi kraftsamlar och ser till att öka samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor för att sammantaget kunna stärka oss i redan starka branscher. Ibland möts jag av påståendet att staten bör äga sina viktigaste industrier, ex fordonsindustrin. Omvänt möts jag ibland av påståendet att näringslivet får alldeles för stora offentliga stöd av exempelvis Västra Götalandsregionen. Om vi vill skapa tillväxt, jobb och välstånd är det viktigt att Sverige bestämmer sig. Det kommer alltid att finnas nationer som frestas att ge statligt direktstöd till vissa företag. Men den kris vi nu ser i Europa är till viss del resultatet av att offentliga medel stoppats in i icke konkurrenskraftiga företag. Nationer som skyddar sin industri kommer förr eller senare att bli omsprungna. Om en region, t ex Västra Götalandsregionen, anslår medel t ex så som vi gjorde med programmet InMotion för Hållbara transporter på 150 miljoner kronor. Dessa medel har motfinansierats av privata näringslivet med 225 miljoner kronor. Därutöver tillkommer EU- medel så att ett projekt inom ramen för smart specialisering börjar som en slags utlysning från en stark regional aktör där näringsliv och EU- finansiering kan ansluta sig. Det handlar ytterst om ledarskap, dvs att regionala aktörer tar en risk, avsätter medel, frågar om risktagande från fler aktörer och sedan kör, på vinst eller förlust. Om tio år kommer verkligheten att visa om vi satsade rätt eller fel. Ibland kommer vi att gå ut och möta en rå verklighet till följd av att vi missat möjligheter, blivit omsprungna eller fallit offer för den globala konkurrensens baksida, som t ex i Trollhättan idag. En annan dag kommer nya möjligheter att möta oss, när Young Man lägger ett bud och ny verksamhet eventuellt uppstår i i Trollhättan. I fredags fick jag för första gången en grundlig information om projektet ASTA Zero. Det är ett riskprojekt, men det är definitivt ett svar på EU2020 och ambitionen att specialisera oss på det vi redan är världsbäst på, dvs fordonssäkerhet. Ingen vet om vi kommer att vara världsbäst på fordonssäkerhet också om tio år. Men den risken måste vi ta. Ta hellre risken nu än att vänta och se.

onsdag 1 februari 2012

Viktigt att förekomma Löven

Det politiska landskapet i Sverige går nu in i en stilla lunk, efter att flera partier bytt eller nästan bytt partiledare. Analytikerna säger nu att statsminister Reinfeldt och oppositionsledaren Löven är ungefär lika grå och de politiska skiljelinjerna är ganska få. Samtidigt saknas inte utmaningar i politiken. Europa är fortsatt skakigt och Sverige har föredömligt lyckats få en bred politisk överenskommelse om att ingå i Europakten. Men var är visionerna och ledarskapet för att forma ett Europa och ett Sverige efter krisen?! Vilka investeringar behövs nu för att nästa konjunkturuppgång ska kunna tas tillvara och skapa mesta möjliga antal arbetstillfällen? Hur vet vi att Sverige nu passar på att öka konkurrenskraften inför nya strukturkriser i världen ? Hur möter regeringen olika utmaningar i exempelvis kommande forskningsproposition ? Finansminister Anders Borg och näringsminister Annie Lööf bråkar nu om synen på riskkapital. Det är ett tecken på att det finns en kraft hos Centerpartiet som ställer krav. Det gäller att regeringen nu visar handlingskraft innan Löven hinner bli varm i kläderna och snor initiativet i exempelvis näringspolitiken.