onsdag 31 mars 2010

Nu kommer resultatet av Torstenssons medvetna arbete

I går presenterade infrastrukturminister Åsa Torstensson en stor del av resultatet av ett medvetet och strukturerat infrastrukturarbete. I går stod jag intill när media flockades runt henne i Göteborg då hon presenterade den del av satsningen som rör Västsverige. De satsningarna symboliserar mycket av det tankesätt som präglat Åsas arbete de senaste tre och ett halvt åren.

Åsa gick in i arbetet hösten 2006 genom att göra en total revidering av tidigare infrastrukturplaner. Det handlade dels om att rensa upp i många socialdemokraternas ofinansierade löften när det gäller vägar och järnvägar. Att gå till finansminister Anders Borg och be om finansiering till infrastrukturprojekt som den förra regeringen redan försökt ta åt sig äran för var säkert inte det allra roligaste en minister kan ägna sig åt. Men det gjorde Åsa. Dels inledde Åsa ett helhetstänk som bygger på att vägar, järnvägar, sjöfart och hamnar inte ska ses som isolerade nyttigheter, utan som en del av ett vidare transporttänk. Som en konsekvens av det slår Åsa Torstensson också samman trafikverken till ett statligt verk, Trafikverket.

Som uppvuxen på bondlandet mellan Västerhavet, Västkustbanan, E6:an och Volvo-fabriken i Torslanda tillhör jag de första som bör applådera Åsa Torstensson. Att sjöfarten utanför mitt köksfönster inte samarbetar tillräckligt med tågen på Västkustbanan och fordonstrafiken på E6:an drabbar oss som bor närmast, i form av sämre boendemiljö.

Men det behövs också en större insikt bland dem som bor längre bort från dessa trafikstråk för att Åsas helhetssyn ska slå igenom. En stor del av skogsråvara från Hälsingland eller pappersmassa från Värmland ska fraktas till Göteborg och därifrån på båt ut i världen. Om vi svenskar inte förstår de behov av starkare logistik runt Göteborg så kommer köer och trängsel att bli ett allt vanligare problem i takt med att vår välfärd urholkas. Men huvudsaken är nu att Åsa driver denna tes med kraft och att hon bekräftade sin övertygelse så tydligt i går.

torsdag 25 mars 2010

Håll liv i debatten om den framtida staden

I gårdagens blogg om Ankersjös engagemang för Stockholm ramlade det in en del kommentarer. Kul att det finns intresse att diskutera Stockholm och utformningen av våra framtida städer. Runt om i världen smids nu planer för de framtida städerna. Den svenska regeringen vill ligga i framkant i det arbetet, bl a genom delegationen för hållbara städer. I fler svenska storstäder pågår ett tankearbete om hur vi kan koppla i hop våra svenska idéer med övriga världens idéer om hållbara städer, t ex MISTRA Urban Futures som nyligen startat sin verksamhet med tentakler i världsstäder som Shanghai och Kapstaden.

Troligen kommer det att både behövas den typen av initiativ som delegationen för Hållbara städer och MISTRA står för samt de idéer som Per Ankersjö lanserar. Det handlar både att utmana etablerade sanningar om staden, bl a genom okonventionell arkitektur och radikala förslag för samhällsplanering. Men det handlar också om mödosamt arbete för att hitta de mest energisnåla och klimatsmarta lösningarna. Jag är övertygad om att dessa två spår hänger ihop, dvs utan radikala idéer som utmanar kultureliten kommer vi aldrig att lyckas bygga den klimatsmarta och energisnåla staden. Så håll liv i debatten!

onsdag 24 mars 2010

Ankersjö fortsätter att imponera

Per Ankersjö är en person som du bör lägga på minnet. Just nu håller han på att skapa sig en plattform som kommer att öka Centerpartiets möjligheter att etablera Centerpartiet som ett stort parti i Stockholms stadshus. Det är i såfall den första rejäla framstöten sedan Michael Arthursson skördade segrar i början av 90-talet.

Att slå sig in som litet parti i en stor stad kräver lite grann av tänka tvärtom. Man tvingas skapa lite konstgjorda debatter, göra en höna av en fjäder och det innebär att man måste sticka ut i lite udda frågor för att ha en chans att synas överhuvudtaget. Som litet parti blir du nämligen aldrig inbjuden till de stora debatterna. Risken med att hugga underifrån, ta debatt i lite udda frågor eller att sticka ut extra mycket är att du samtidigt uppfattas som just extrem av de stora partierna och därmed riskerar att uppfattas som lite udda bland de stora väljargrupperna. Men Ankersjö har visat sig klara denna balansgång mellan udda och seriösa frågor. Det tydligaste exemplet är inriktningen på boende och stadsplanering, där Ankersjö uppfattas som lite kaxig, men ändå en seriös tillskyndare av en modern stad. Symbolen för inriktningen är skyskrapan. Ankersjö och Stockholmscentern kan gå till val som ett växande parti, som sticker ut samtidigt som de stärker sina odds att tydligt ingå i Alliansen i Stockholm. Dagens inlägg om Gröna Lund åskådliggör Ankersjös politiska strategi ännu tydligare. Ankersjö utpekar en del etablerade politiker som "elit" och ställer sig själv på de "vanliga" Gröna Lund-besökarnas sida. Kan det bli bättre?!

måndag 22 mars 2010

Nu är det ett halvår kvar till valet

I fredags var det exakt ett halvår kvar till valet. Söndagen den 19 september går vi till val för att för första gången på evigheter ta ställning till två tydliga alternativ. I förra valet var Allians för Sverige ännu inte prövad i praktiken. Dessutom hade vänsterkartellen inte riktigt plockat in (mp) och (v) i värmen, även om en och annan av dem faktiskt satt på Rosenbad och gjorde skada redan då.

Ett val består alltid av vissa inslag av kortsiktiga överväganden och taktiseranden. Men valrörelsen är i första hand till för att skapa tillfällen till samtal med människor om framtiden. Centerpartiet är fast övertygade om att lägga möda på att dessa samtal kommer till stånd, på skolor och arbetsplatser, i barnomsorgen, hos företagsledningar och miljörörelser eller varför inte hemma hos varandra på sk homepartys. Det viktiga är inte vem man röstar på, utan att man röstar. Men om man nu ändå tänker rösta så ska vi också lägga kraft på att visa på alternativen. Allianspartierna publicerar i dagarna bl a följande artikel för att visa på de två alternativen.