fredag 5 februari 2010

Lyft fram det gröna företagandet!

Det behövs tillgång på mer riskkapital, det behövs en brygga mellan forskningsresultat och innovationer, det behövs insatser för att öka kommersialiseringsgradeen för ny teknik. Ni har hört det förut. I alla varianter. I forsknings- och innovationspropositionen föreslog regeringen en rad insatser för att stärka redan starka forskningsmiljöer så att kunskap kan bli innovationer och innovtioner kan bli nya produkter, som kan kommersialiseras, säljas och exporteras på en växande världsmarknad. Men det händer inte tillräckligt. Särskilt olyckligt är det om tänkbara innovationer på klimatområdet blir bortglömda på universitet och högskolor. Eller om finfina forskningsresultat aldrig kan kommersialiseras på grund av bristen på riskkapital. Därför är det glädjande att Anders Flanking och Claes Västerteg föreslår en gräddfil för miljöteknikföretag.
Det kan innebära en knuff i rätt riktning för det gröna företagandet!