tisdag 15 december 2009

Biogasen en framtidsbransch

Idag frontar Svenska Dagbladet med rubriker om biogasen. Artikeln beklagar sig över att det inte finns tillräckligt med biogas och ondgör sig samtidigt över att biogasen backas upp med naturgas. Förhållningssättet är tveksamt, eftersom det just är back up av naturgas som är nyckeln till framgång.

Givetvis är naturgas eller fossilgas ett fossilt bränsle, som i de bästa av världar inte hör hemma i tanken. Men här riskerar det näst bästa att bli det bästas fiende. Ska man köra fordon på vallgröda, slakteriavfall och hushållssopor måste naturgasen backa upp för att man ska kunna garantera leverenser till fordon i yrekstrafik. Det har varit utgångspunkten i många av de biogasprojekt som byggts upp i Sverige, men denna strategi har varit särskilt tydlig inom biogas-satsningarna i Västsverige, projektet Biogas Väst.

Det är oerhört positivt att biogas-trafiken nu exploderar i Stockholm, men för att utvecklingen ska kunna fortsätta måste alla goda krafter samarbeta de närmaste åren. Hela kedjan av utveckling av biogas för fordonsdrift måste fungera ännu bättre. Fler bönder måste leverera grödor som kan användas för biogas, fler hushåll och slakterier och måste leverera sitt avfall för produktion av biogas, fler företag måste bygga biogasstationer och tillståndsprövningen av dessa måste påskyndas. Investeringsstöd till etablerandet av biogasstationer kan inte tillåtas frysa inne pga att tillståndsprövningen försenas. Tvärtom måste vi se till att de som driver på utvecklingen slipper ta alltför stora kortsiktiga risker i väntan på nödvändiga tillstånd. Servicen och leverensgarantier måste kunna ges till alla de chaufförer i yrkestrafik som dagligen tar ett stort ansvar för minskade koldioxidutsläpp verkligen får ett tack för sin insats.

Biogasen är en enormt stor framtidsbransch, med flera viktiga poänger. Först och främst innebär utvecklingen att människans dyra avfall, såsom sopor blir till en luckrativ resurs i form av fordonsbränsle. Dessutom är biogasen en symbol för en helt ny typ av klimatsmart och energieffektiv infrastruktur som håller på att växa sig stark i Sverige och övriga Europa. Sverige leder delvis utvecklingen och kommer att kunna dra fördelar, i form av export av kunnande och teknik. Jämför de biogassatsningar som nu genomförs i Kalifornien där svenska biogasföretag är inblandade.

De fordonsköer som just nu ringlar sig längre och längre vid biogasstationerna i Stockholm fyller en enda viktig funktion, nämligen att det ger en signal till riskkapitalister och banker att satsa pengar i biogasen, eftersom det finns större efterfrågan än det finns utbud. Så hav tålamod alla biogas-fantaster! Ert köande är inte förgäves!

Biogasen är ett av de bästa exemplen på hur Sverige ställer om i kampen för att uppnå 2GRADERsmålet i klimatförhandlingarna. Du följer väl utvecklingen på sajten 2GRADER.se

torsdag 10 december 2009

Släpp inte arbetslinjen ur sikte!

När debatten om sjukförsäkringssystemen är i full gång så är det egentligen inte sjukförsäkringen som diskuteras, utan en prövning av arbetslinjen. Det påpekar också flera ledarskribenter idag.

Arbetslinjen var den fråga som Alliansen vann valet på. Fler måste tillbaka till jobbet, framför allt känna sig välkomna till jobbet igen efter en tid sjukdom och sjukskriving, inte föklaras odugliga och förpassas till förtidspensionering. Alliansregeringen öppnade också arbetsmarknaden för tusentals människor under 2007 och 2008. Nästan 200000 fler människor hade kommit i arbete under 2008 än vad som var fallet 2006. Sedan finanskrisen ramlat över oss har vissa saker kastats omkull, men sysselsättningsgraden är hög, högre än under flera år av den tidigare s-regeringens tid vid makten.

Massor av människor är tillbaka i arbete som tidigare inte kände sig välkomna. Socialdemokraten Veronika Palm som nu tar tillbröstoner i debatten om vilka som ska jobba och vilka som fortsatt ska vara sjukskrivna har inte haft några invändningar till de förslag som Alliansregeringen lagt fram i fråga om jobbskatteavdrag, rehabiliteringskedjan mm. Det är klokt om Alliansregeringen justerar i reglerna så att de som går på cancerbehandling inte känner sig kränkta, men egentligen handlar debatten inte om dessa relativt få cancersjuka. Debatten handlar om det politiska ledarskapet orkar stå fast vid arbetslinjen eller inte.

Om vi långsiktigt ska kunna säkra resurser för behandling till cancersjuka, för omvårdnad till multisjuka äldre, för hjälpmedel till funktionshindrade och modern utrustning för hjärttransplantationer krävs att fler jobbar, tjänar pengar och drar in skatteintäkter. Släpp inte fokus på arbetslinjen!

tisdag 1 december 2009

Den gröna liberalismen

Det pågår en spännande debatt om liberalismen i allmänhet samt Centerpartiets och Miljöpartiets eventuella liberala profil som är mycket spännande. En av Centerpartiets riksdagskandidater Jonas Pettersson gjorde nyligen ett tydligt statement om vad som skiljer Centerpartiet och Miljöpartiet åt i detta avseende.

Per Gahrton skrev nyligen en välformulerad artikel av Miljöpartiets eventuella liberala strävanden, men menar också att det finns såväl socialism som konservatism i den politiska inriktningen. Gahrton är också lite tveksam till en inriktning som innebär att Miljöpartiet vurmar för företagandets villkor. Per Gahrton tillägger dock att produktion av varor och tjänster måste ske inom ekologiska ramar. Det är här nånstans som Miljöpartiets och Centerpartiets vägar skiljs åt. Ett politiskt parti kan inte sätta upp sådana regler för produktionen utan att använda socialistiska grepp. Om politiken sätter ramarna för prdoduktionen förtvinar initiativkraft, ansvarstagande och entreprenörskap, som är grunden för liberalismen och dessutom grunden för att gröna investeringar, grön tillväxt och grön forskning ska komma till stånd. För att åstadkomma ett teknikskfte, en omställning till ett fossilfritt samhälle krävs inte mindre marknad, utan mer marknad!

Centerpartiets ideologi utgår från människan och hennes samspel med naturen. Miljöpartiets ideologi utgår från naturen och eventuellt får männsikan plats. Det är två totalt olika synsätt, som vi också kommer att peka på inför valet.