tisdag 15 december 2009

Biogasen en framtidsbransch

Idag frontar Svenska Dagbladet med rubriker om biogasen. Artikeln beklagar sig över att det inte finns tillräckligt med biogas och ondgör sig samtidigt över att biogasen backas upp med naturgas. Förhållningssättet är tveksamt, eftersom det just är back up av naturgas som är nyckeln till framgång.

Givetvis är naturgas eller fossilgas ett fossilt bränsle, som i de bästa av världar inte hör hemma i tanken. Men här riskerar det näst bästa att bli det bästas fiende. Ska man köra fordon på vallgröda, slakteriavfall och hushållssopor måste naturgasen backa upp för att man ska kunna garantera leverenser till fordon i yrekstrafik. Det har varit utgångspunkten i många av de biogasprojekt som byggts upp i Sverige, men denna strategi har varit särskilt tydlig inom biogas-satsningarna i Västsverige, projektet Biogas Väst.

Det är oerhört positivt att biogas-trafiken nu exploderar i Stockholm, men för att utvecklingen ska kunna fortsätta måste alla goda krafter samarbeta de närmaste åren. Hela kedjan av utveckling av biogas för fordonsdrift måste fungera ännu bättre. Fler bönder måste leverera grödor som kan användas för biogas, fler hushåll och slakterier och måste leverera sitt avfall för produktion av biogas, fler företag måste bygga biogasstationer och tillståndsprövningen av dessa måste påskyndas. Investeringsstöd till etablerandet av biogasstationer kan inte tillåtas frysa inne pga att tillståndsprövningen försenas. Tvärtom måste vi se till att de som driver på utvecklingen slipper ta alltför stora kortsiktiga risker i väntan på nödvändiga tillstånd. Servicen och leverensgarantier måste kunna ges till alla de chaufförer i yrkestrafik som dagligen tar ett stort ansvar för minskade koldioxidutsläpp verkligen får ett tack för sin insats.

Biogasen är en enormt stor framtidsbransch, med flera viktiga poänger. Först och främst innebär utvecklingen att människans dyra avfall, såsom sopor blir till en luckrativ resurs i form av fordonsbränsle. Dessutom är biogasen en symbol för en helt ny typ av klimatsmart och energieffektiv infrastruktur som håller på att växa sig stark i Sverige och övriga Europa. Sverige leder delvis utvecklingen och kommer att kunna dra fördelar, i form av export av kunnande och teknik. Jämför de biogassatsningar som nu genomförs i Kalifornien där svenska biogasföretag är inblandade.

De fordonsköer som just nu ringlar sig längre och längre vid biogasstationerna i Stockholm fyller en enda viktig funktion, nämligen att det ger en signal till riskkapitalister och banker att satsa pengar i biogasen, eftersom det finns större efterfrågan än det finns utbud. Så hav tålamod alla biogas-fantaster! Ert köande är inte förgäves!

Biogasen är ett av de bästa exemplen på hur Sverige ställer om i kampen för att uppnå 2GRADERsmålet i klimatförhandlingarna. Du följer väl utvecklingen på sajten 2GRADER.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar