tisdag 1 december 2009

Den gröna liberalismen

Det pågår en spännande debatt om liberalismen i allmänhet samt Centerpartiets och Miljöpartiets eventuella liberala profil som är mycket spännande. En av Centerpartiets riksdagskandidater Jonas Pettersson gjorde nyligen ett tydligt statement om vad som skiljer Centerpartiet och Miljöpartiet åt i detta avseende.

Per Gahrton skrev nyligen en välformulerad artikel av Miljöpartiets eventuella liberala strävanden, men menar också att det finns såväl socialism som konservatism i den politiska inriktningen. Gahrton är också lite tveksam till en inriktning som innebär att Miljöpartiet vurmar för företagandets villkor. Per Gahrton tillägger dock att produktion av varor och tjänster måste ske inom ekologiska ramar. Det är här nånstans som Miljöpartiets och Centerpartiets vägar skiljs åt. Ett politiskt parti kan inte sätta upp sådana regler för produktionen utan att använda socialistiska grepp. Om politiken sätter ramarna för prdoduktionen förtvinar initiativkraft, ansvarstagande och entreprenörskap, som är grunden för liberalismen och dessutom grunden för att gröna investeringar, grön tillväxt och grön forskning ska komma till stånd. För att åstadkomma ett teknikskfte, en omställning till ett fossilfritt samhälle krävs inte mindre marknad, utan mer marknad!

Centerpartiets ideologi utgår från människan och hennes samspel med naturen. Miljöpartiets ideologi utgår från naturen och eventuellt får männsikan plats. Det är två totalt olika synsätt, som vi också kommer att peka på inför valet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar