torsdag 10 december 2009

Släpp inte arbetslinjen ur sikte!

När debatten om sjukförsäkringssystemen är i full gång så är det egentligen inte sjukförsäkringen som diskuteras, utan en prövning av arbetslinjen. Det påpekar också flera ledarskribenter idag.

Arbetslinjen var den fråga som Alliansen vann valet på. Fler måste tillbaka till jobbet, framför allt känna sig välkomna till jobbet igen efter en tid sjukdom och sjukskriving, inte föklaras odugliga och förpassas till förtidspensionering. Alliansregeringen öppnade också arbetsmarknaden för tusentals människor under 2007 och 2008. Nästan 200000 fler människor hade kommit i arbete under 2008 än vad som var fallet 2006. Sedan finanskrisen ramlat över oss har vissa saker kastats omkull, men sysselsättningsgraden är hög, högre än under flera år av den tidigare s-regeringens tid vid makten.

Massor av människor är tillbaka i arbete som tidigare inte kände sig välkomna. Socialdemokraten Veronika Palm som nu tar tillbröstoner i debatten om vilka som ska jobba och vilka som fortsatt ska vara sjukskrivna har inte haft några invändningar till de förslag som Alliansregeringen lagt fram i fråga om jobbskatteavdrag, rehabiliteringskedjan mm. Det är klokt om Alliansregeringen justerar i reglerna så att de som går på cancerbehandling inte känner sig kränkta, men egentligen handlar debatten inte om dessa relativt få cancersjuka. Debatten handlar om det politiska ledarskapet orkar stå fast vid arbetslinjen eller inte.

Om vi långsiktigt ska kunna säkra resurser för behandling till cancersjuka, för omvårdnad till multisjuka äldre, för hjälpmedel till funktionshindrade och modern utrustning för hjärttransplantationer krävs att fler jobbar, tjänar pengar och drar in skatteintäkter. Släpp inte fokus på arbetslinjen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar