söndag 19 september 2010

Rösta gärna på Centerpartiet- men framför allt gå och rösta!

Varje röst kan ha betydelse idag. Förra valet skiljde det på 60 000 röster. Detta valet kan bli ännu jämnare. Din röst kan vara tungan på vågen för vilken regering vi får och framför allt vilken tyngdpunkt som finns INOM en sådan regering.

För Centerpartiet är beskeden tydliga. Vi prioriterar jobben och vi är övertygade att de nya jobben kommer i fler och växande företag. Det ska vara enklare att anställa de yngsta. Vi vägrar se på när ungdomsarbetslösheten biter sig fast. Principen om "sist in, först ut" riskerar att utestänga de unga från arbetsmarknaden och det riskerar att värdefull färsk kunskap flyr företagen. Ändra turorningsreglerna så att tio i varje företag kan undantas! Fortsätt sänka arbetsgivaravgifter för de unga och sänk tjänstemomsen i hotell- och restaurangbranschen. Många ungdomar får sitt första jobb som diskare, korvförsäljare eller glassförsäljare. Fortsätt att underlätta för unga människor att få sådana jobb. Det ger erfarenhet och en fastare tillvaro på arbetsmarknaden!

Den andra viktiga frågan för Centerpartiet är miljö/klimatfrågan. Vi har emdverkat i regering för den mest ambitiösa miljöpolitiken i världen. Vi ska minska koldioxidutsläppen i Sverige med 40 % inom tio år och vi ska vara med och se till att EU minskar sina utsläpp med 20 % på tio år. Vi har infört miljöbilspremien som ökat antalet miljöfordon från 23 000 till 330 000 de senaste fyra åren. Nu sjunker koldioxidutsläppen i transportsystemet för första gången i modern tid- tack vare Centerpartiets klimatpolitik. Låt oss vara med och fortsätta den politiken!

Rösta gärna på Centerpartiet idag- men framförallt gå och rösta!

lördag 18 september 2010

Så ska sjukvården bli bättre

De senaste veckorna har jag rest runt på olika vårdinrättningar. Jag har varit på familjecentralen i Mölnlycke, på vårdcentralen i Henån, på akuten på NÄL, på MÄVA (äldrevårdsavdelning) på Uddevalla sjukhus och på vårdcentralen vid Strömstads sjukhus. Dessa besöken ger mig en tydlig bild av vad som är viktigast; vi måste se till att Västra Götalandsregionen blir ännu mer attraktivt att jobba i för den som är sjuksköterska eller läkare, undersköterska eller vårdbiträde. Och vi måste också fortsätta att erbjuda personal att jobba i privat vård.

Det mest positiva besöket var nog vårdcentralen i Henån där jag fick veta att man, äntligen, efter flera års diskussioner om vem som ska utföra vården har fått arbetsro för personalen. Nu finns fler distriktsläkare än någonsin i Henån, vilket också ökar möjligheterna för nöjda patienter och kortare väntetider. På vårdcentralen vid Strömstad sjukhus var man ganska bekymrad över att det inte finns tillräckligt med läkare. Men beskedet var tydligt- det måste bli mer attraktivt att jobba i Strömstad så att läkarna söker sig dit, trivs och stannar. På akuten på NÄL fick jag en tydlig bekräftelse på att alldeles får många patienter åker dit, faktiskt åtskilliga tusen varje år, i onödan. Vården skulle kunna ges på närmare håll. Men ofta handlar det om brist på läkare lokalt. Fler distriktsläkare till Västra Götaland och gärna fler privata vårdcentraler så att läkarna har fler arbetsgivare att välja på- då får vi en bättre vård.

På MÄVA i Uddevalla fick vi en redogörelse för hur äldre patienter kan få en "egen kö" in på sjukhuset utan att gå omvägen via en akutmottagning, kanske rentav på NÄL. Äldre över 75 år som redan har flera diagnoser ska inte behöva sitta och vänta i flera timmar utan ska snabbt bli inlagda på MÄVA. Det mår både de äldre bättra av och det underlättar också för de patienter som ska den "vanliga" vägen till sjukhuset.

torsdag 16 september 2010

Satsningar på kollektivtrafik- viktigaste frågan i regionvalet!

På söndag röstar vi i tre val. Dels till riksdag och kommun, som är ganska väl kända val, dels till landstingsfullmäktige, eller regionfullmäktige som det heter där jag bor. Regionfullmäktige i Västra Götaland är Sveriges näst största parlament med 149 ledamöter, som fattar beslut om sjukvård, kollektivtrafik, kultursatsningar mm som omsluter en budget på närmare 40 miljarder kronor.
Om jag måste prioritera satsningar de närmaste åren i Västra Götalandsregionen så är det satsningar på kollektivtrafik som är viktigast.

Rösta för en ännu bättre kollektivtrafik på söndag!

söndag 5 september 2010

Nu ökar vi och lyfter på slutet!

Nu börjar ökningen för Centerpartiet. Alliansen har egen majoritet och det kan bli helt avgörande för valutgången att Centerpartiet fortsätter att öka. Mobiliseringen är god i Centerpartiet. Människor delar material tidig morgon och sena nätter. Det personliga samtalet pågår i varje stuga, på varje torg, på varje arbetsplats och på varje marknad. Nu ökar vi och lyfter på slutet!