lördag 18 september 2010

Så ska sjukvården bli bättre

De senaste veckorna har jag rest runt på olika vårdinrättningar. Jag har varit på familjecentralen i Mölnlycke, på vårdcentralen i Henån, på akuten på NÄL, på MÄVA (äldrevårdsavdelning) på Uddevalla sjukhus och på vårdcentralen vid Strömstads sjukhus. Dessa besöken ger mig en tydlig bild av vad som är viktigast; vi måste se till att Västra Götalandsregionen blir ännu mer attraktivt att jobba i för den som är sjuksköterska eller läkare, undersköterska eller vårdbiträde. Och vi måste också fortsätta att erbjuda personal att jobba i privat vård.

Det mest positiva besöket var nog vårdcentralen i Henån där jag fick veta att man, äntligen, efter flera års diskussioner om vem som ska utföra vården har fått arbetsro för personalen. Nu finns fler distriktsläkare än någonsin i Henån, vilket också ökar möjligheterna för nöjda patienter och kortare väntetider. På vårdcentralen vid Strömstad sjukhus var man ganska bekymrad över att det inte finns tillräckligt med läkare. Men beskedet var tydligt- det måste bli mer attraktivt att jobba i Strömstad så att läkarna söker sig dit, trivs och stannar. På akuten på NÄL fick jag en tydlig bekräftelse på att alldeles får många patienter åker dit, faktiskt åtskilliga tusen varje år, i onödan. Vården skulle kunna ges på närmare håll. Men ofta handlar det om brist på läkare lokalt. Fler distriktsläkare till Västra Götaland och gärna fler privata vårdcentraler så att läkarna har fler arbetsgivare att välja på- då får vi en bättre vård.

På MÄVA i Uddevalla fick vi en redogörelse för hur äldre patienter kan få en "egen kö" in på sjukhuset utan att gå omvägen via en akutmottagning, kanske rentav på NÄL. Äldre över 75 år som redan har flera diagnoser ska inte behöva sitta och vänta i flera timmar utan ska snabbt bli inlagda på MÄVA. Det mår både de äldre bättra av och det underlättar också för de patienter som ska den "vanliga" vägen till sjukhuset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar