söndag 19 september 2010

Rösta gärna på Centerpartiet- men framför allt gå och rösta!

Varje röst kan ha betydelse idag. Förra valet skiljde det på 60 000 röster. Detta valet kan bli ännu jämnare. Din röst kan vara tungan på vågen för vilken regering vi får och framför allt vilken tyngdpunkt som finns INOM en sådan regering.

För Centerpartiet är beskeden tydliga. Vi prioriterar jobben och vi är övertygade att de nya jobben kommer i fler och växande företag. Det ska vara enklare att anställa de yngsta. Vi vägrar se på när ungdomsarbetslösheten biter sig fast. Principen om "sist in, först ut" riskerar att utestänga de unga från arbetsmarknaden och det riskerar att värdefull färsk kunskap flyr företagen. Ändra turorningsreglerna så att tio i varje företag kan undantas! Fortsätt sänka arbetsgivaravgifter för de unga och sänk tjänstemomsen i hotell- och restaurangbranschen. Många ungdomar får sitt första jobb som diskare, korvförsäljare eller glassförsäljare. Fortsätt att underlätta för unga människor att få sådana jobb. Det ger erfarenhet och en fastare tillvaro på arbetsmarknaden!

Den andra viktiga frågan för Centerpartiet är miljö/klimatfrågan. Vi har emdverkat i regering för den mest ambitiösa miljöpolitiken i världen. Vi ska minska koldioxidutsläppen i Sverige med 40 % inom tio år och vi ska vara med och se till att EU minskar sina utsläpp med 20 % på tio år. Vi har infört miljöbilspremien som ökat antalet miljöfordon från 23 000 till 330 000 de senaste fyra åren. Nu sjunker koldioxidutsläppen i transportsystemet för första gången i modern tid- tack vare Centerpartiets klimatpolitik. Låt oss vara med och fortsätta den politiken!

Rösta gärna på Centerpartiet idag- men framförallt gå och rösta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar