torsdag 16 september 2010

Satsningar på kollektivtrafik- viktigaste frågan i regionvalet!

På söndag röstar vi i tre val. Dels till riksdag och kommun, som är ganska väl kända val, dels till landstingsfullmäktige, eller regionfullmäktige som det heter där jag bor. Regionfullmäktige i Västra Götaland är Sveriges näst största parlament med 149 ledamöter, som fattar beslut om sjukvård, kollektivtrafik, kultursatsningar mm som omsluter en budget på närmare 40 miljarder kronor.
Om jag måste prioritera satsningar de närmaste åren i Västra Götalandsregionen så är det satsningar på kollektivtrafik som är viktigast.

Rösta för en ännu bättre kollektivtrafik på söndag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar