onsdag 8 februari 2012

Gnosjö- släng dig i väggen!

-Lyft fram maten, turismen och landsbygdens möjligheter! Den uppmaningen fick jag idag när jag var på besök i Tanum. Jag besökte Tedacthuset som är det nerlagda fotoföretagets Extra Films lokaler i Tanumshede. Lokalerna skulle kunna vara tusentals kvadratmeteryta som gapar tomma efter en nedläggning. Men tvärtom sjuder lokalerna av liv. Ett femtiotal personer är sysselsatta i en mängd olika företag.

Ordet Tedact är en förkortning för Trust, Efficiency och Development. Act stå för action. Eldsjälen och grundaren av Tedacthuset Freddy Lund var inte på plats just idag, men hans entreprenörsanda präglar redan verksamheterna. Hör finns ett gym, Tedactive Gym, som redan har 800 medlemmar sedan rivstarten i slutet av augusti, berättar Benedikte Tveit som är platschef på gymet. Intill gymet förbereds nu för restaurang som ska locka allmänhet att komma och äta eller fika. Företagen i Tedacthuset får en samlingspunkt vid lunchtid. Vi promenerade bland IT- företag, advokatbyråer och studieförbund som slagit ner sina pålar i Tedacthuset. Vi tittade in hos BDO, som ägnar sig åt företagsrådgivning. De har etablerat kontor för att ta hand om expansionen som sker i Strömstad och Tanum. Platschefen Hans Lundgren som vi pratade med hade gjort några år i Göteborg och nu dök möjligheten upp att få flytta hem till barndomsmiljöerna och samtidigt öppna lokalkontor för BDO.

Det är så som Tedacthuset gjort som fler måste göra för att skapa jobb, tillväxt och utvecklingskraft. Den period när ett enda företag kan fixa jobb åt en hel bygd kommer inte tillbaka och är inte heller önskvärd. Clas-Åke Sörkvist, (c) som är kommunalråd i Tanum berättar att kommunen har 2200 företag. En imponerande siffra, eftersom invånarantalet bara är drygt 12000. Gnosjöandan släng dig i väggen! I Tanum är var femte invånare egenföretagare.
-Ett sådant samhälle blir mindre sårbart, betonar Roger Wallentin, (c) som är ordförande i omsorgsnämnden i Tanum.

Det blev många intressanta samtal under eftermiddagen, om utvecklingsmöjligheter i allmänhet och i en ort som Tanum i synnerhet. Bland annat pratade jag med ägaren till det lilla garveriet som var i full gång med att tillverka fodral i läder till iphones och ipads. En tillverkning som bara ökar i volym. Uppmaningen från honom var emellertid inte i första hand att Tanum ska satsa på garveriverksamhet. Hans uppmaning var att ta fasta på mat och mattraditioner för att sälja Tanum som landsbygd och turistort. Han pekade på exempel i Tanum med försäljning av närproducerat och resonerade om att denna verksamhet kan växlas upp till en saluhall med fullt sortiment. Clas-Åke Sörkvist tog fasta på iden och menade att kommunen skulle kunna göra en inventering på hur många företag det finns som inriktar sig på småskalig livsmedelsproduktion och därigenom bidra till att sätta fokus på en viktig framtidsfråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar