tisdag 13 mars 2012

Vad händer om Västsverige INTE specialiserar sig?

Under de senaste veckorna har jag besökt ett stort antal företag och verksamheter i hela Västsverige. Från storföretagen Astra Zeneca och Volvo Cars i Göteborg till tjänsteföretaget Empir i Uddevalla samt Tedactive Gym i Tanumshede. Däremellan har jag besökt högskolorna i Skövde och Borås samt varit på studiebesök på Innovatum i Trollhättan. Därutöver har jag haft möte med projektledningen för AstaZero, som ligger i startgroparna för en jätteanläggning i Borås.  Ovanpå detta ha vi haft budgetuppföljning med Västra Götalandsregionen för att summera 2011 och böja skissa på budget för 2013. Det man kan säga sammanfattningsvis är att det går oerhört bra för Västsverige just nu. Skattentäkterna från ett hårt arbetande folk i denna landsända är större än någonsin. Hela 800 000 personer i Västra Götaland har ett jobb att gå till varje dag. Det är en sysselsättningsgrad som är högre än på decennier. Volvo Cars säger att de har en framtidstro som är starkare än någonsin. De ska upp i nivå i produktion rejält de närmaste åren. De övergår till treskift innom en snar framtid och kring år 2020 ska 800 000 nya personbilar rulla ut med varumärket Volvo varje år! Astra Zeneca har lagt ner verksamhet i Södertälje, i Lund och i England, och kraftsamlar i Västsverige. De är också fulla av entusiasm och säger att "pulsen" på anläggningen i Mölndal gjorde att de satsar just här. När jag möter VDn för det förhållandevis lilla och snabbväxande företaget Empir i Uddevala infinner sig samma glöd. De levererar IT-tjänster till framför allt fordonsindustrin och konkurrerar bland annat med Volvo IT. Företaget har vuxit med 20 procent varje år sedan år 2000 och sedan år 2008 har företaget expanderat med 100 %. Glöd och expansionsanda möter mig i Tedacthuset i Tanumshede där en mängd företag har förvandlat fd Extra Films lokaler till en bubblande mötesplats för nya ideer och nya jobb.

Samtidigt finns det en liten baksida av denna entusiasm. Det är ibland svårt att hitta "rätt" arbetskraft och ibland riktigt svårt att locka nyckelpersoner att bosätta sig i exempelvis Uddevalla. Empir löser detta delvis genom nya kontor i Stockholm och Göteborg. Samtidigt vill de finnas i Uddevalla för att ha närhet till den heta Osloregionen. Men faktum kvarstår, det finns en stor västsvensk utmaning att klara kompetensförsörjningen de närmaste åren. Volvo Cars och Astra Zeneca är helt beroende av att de unga människor som bor i Västsverige vill läsa på tekniskt gynasium respektive jobba i vårdsektorn. Uppemot 25% av våra 20-åringar tar sig inte igenom gymnasiet. Hur ska vi då kunna förse globala företag med kringliggande underleverantörer och tjänstesektor med tillräckligt kompetent arbetskraft ? Första steget för att få fler nyckelpersoner är att ta tillvara hela befolkningsunderlaget, dvs se till att så gott som 100 % tar sig igenom gymnasieskolan. Just nu jobbar vi i Västra Götalandsregionen ihop med kommunerna för att åstadkomma sk kompetensplattformar eller helt enkelt ökad samordning kring vad som behöver göras i utbildningshänseende för att möta behoven på arbetsmarknaden. Men det gäller att alla aktörer drar åt samma håll. Arbetsförmedlingen, högskolorna, kommunerna och inte minst regeringen. Samtidigt famlar vi i mörker när det gäller kompetensförsörjning. Vi behöver ingenjörer och sjuksköterskor, lärare och lastbilschaufförer, vi behöver biomedicinare mm mm. Var ska vi börja, vilka yrken och branscher är viktigast att samarbeta kring?

Vi har fått 75 miljoner från regeringen till näringslivsutveckling för att stärka Fyrbodal efter Saab-konkursen, dessutom kommer det nya högskoleplatser till Högskolan Väst i Trollhättan. Satsningen på fordonsstrategisk forskning och innovation har fått höjda anslag från 415 till 450 miljoner kronor om året, vilket möjliggör satsning på bland annat AstaZero. Regeringen skickar därmed signaler om att vi ska fortsätta lita på bland annat fordonsindustrin.

EU pekar nu med hela handen om vad europeerna måste göra för att klara konkurrensen med Asien. Specialisera Er, säger de och skickar med 80 miljarder Euro i forskningsprogrammet Horozon2020.
Om vi skulle göra som EU säger skulle vi storsatsa på fordonsindustri och läkemedelsindustri och något enstaka område ytterligare där Västsverige har möjlighet att vara världsbäst. Gör vi det kommer företag som Empir i Uddevalla att dras med i framgången, eftersom de lever av att vara underleverantör och konkurrent till Volvo på samma gång. Småföretagarna i Tanum skulle också dras med i framgångarna, de har entreprenörsandan i ryggmärgen och skulle enkelt kunna slå mer mynt av sina växande tjänsteföretag. Högskolorna i Borås, Trollhättan och Skövde som är näringslivsnära skulle både få fler uppgifter och större utmaningar. 

Jag ställde frågan till ledningen för Volvo Cars idag om vi verkligen vågar begränsa oss och därmed specialisera oss inom bilar och läkemedel i Västsverige. Då fick jag motfrågan;
- Vad händer om denna specialisering INTE sker?

När jag åkte hem i eftermiddag förde jag samtal med en journalist om Mats Sjöstrands utredning när det gäller länsindelning i Sverige, som också får konsekvenser för bildandet av regioner i vårt land. Journalisten ville få bekräftelse på att regionfrågan är död och saknar förankring i Sverige. Jag är på väg att ställa samma motfråga till journalisten som Volvo Cars ledning ställde till mig; Vad händer om Sverige inte specialiserar sig genom att också regionalisera det politiska ledarskapet, ansvaret för konkurrenskraft, näringslivsutveckling och innovationer? Hade Astra Zeneca överhuvudtaget bestämt sig för att storsatsa i Mölndal om Västra Götalandsregionen inte fanns och satsningen istället skulle ske i de strukturer som fanns före 1999, dvs en mellanstor stad som Mölndal i ett landsting där Göteborgs stad och Sahlgrenska sjukhuset inte ingår och där det i övrigt saknas en motpart på den politiska nivån? Kom inte och säg att behovet av regionalt ledarskap inte behövs i Sverige. Västsverige går bättre än någonsin och jag tror det bland annat beror på ett starkt regionalt politiskt ledarskap sedan 12-13 år tillbaka.

Men vi kan inte ligga på latsidan nu. EU har förmodligen rätt när de säger att vi ska specialisera oss. Det krävs troligen ännu större mod i Västsverige nu för att göra denna specialisering av näringslivssatsningar än den regionalisering vi redan gjort. Ska bli intressant att se om det modet finns!
2 kommentarer:

  1. Håller med om mycket, Kristina. Hur vi än gör måste vi satsa på kompetensutveckling. Samhället, vi, har inte råd att låta årskull efter årskull av ungdomar misslyckas i starten. Regionen borde kunna ta ett helhetsgrepp kring hela utbildningssektorn och få kommunerna att inse att det är förödande för vår framtida konkurrenskraft och för varje inidivid som inte får chansen att medverka i samhällsutvecklingen. Plus att vi måste fundera på plan B. Läs gärna: http://christerowe.se/2012/03/en-nordisk-hemmamarknad/

    SvaraRadera
  2. Tack för kommentaren, Christer! Håller med dig!

    SvaraRadera