lördag 24 mars 2012

Ett grönt industriellt västsvenskt ledarskap sökes!

Nyligen besökte jag GAME och deras workshop om ett mer energieffektivt Västsverige. Jag lyssnade på föreläsningar om vad som saknas för att bli effektivare inom framför allt inom transportsektorn. Sjöfarten ökar sin omsättning dramatiskt de närmaste åren, eftersom handeln i världen ökar. Eftersom fartyg inte direkt masstillverkas eller har kort livslängd är det ganska svårt att, på kort sikt, effektivisera fartygsdrift, konstaterades bland annat under seminariet. En av de största speditionsföretagen i världen, Schenker, redovisade en spännande utveckling där man hjälper företag och andra kunder att lägga om logistiklösningar så att den totala transportkostnaden och den totala miljöskadan minskar. Det största hindret för att påskynda de mest effektiva logistiklösningarna i befintligt trafiksystem är att många företag sitter fast i långa transportavtal. Kunderna är intresserade av att exempevis gå över till järnvägstransporter, men vill eller kan inte ta sig ur gamla avtal på ett enkelt sätt, menar företrädare från Schenker. Trafikverkets Laila Einarsson gick igenom hur järnvägen, trots att den redan tillhör en av de mest energieffektiva transportslagen, också måste jobba med effektivisering genom smartare planering i befintliga spår och befintliga tågset. Kan man bromsa mjukare och undvika stillastående tåg spar vi miljön. Trafikverket understryker också behovet av nya stora investeringar för att maximera effektiviseringen i tågdriften. De snabba tågen ska gå på ett spår och de långsamma på ett annat, det är mer effektivt än att blanda långsamtgående tåg med snabbtåg. Samtidigt betonar Trafikverket att investeringar i höghastighetsbanor och snabbtåg innebär oerhörda påfrestningar på miljön i form av betong, stål mm och intrång i landskapet som inte är självklara.

Det saknas inte ideer kring vad som behöver göras för att förbättra teknik, effektivisera transporter och minska utsläppen i transportsystemet.
- Det är få som vill lösa klimatproblemet genom att minska handeln i världen, konstaterar en doktorand inom sjöfart.
Samtidigt är det så att handeln i världen ökar snabbare än förmågan att effektivisera transporterna.
- De totala utsläppen från transporterna måste minska, summerar Jonas Norrman som är en av dem som håller ihop GAME.

Ett av våra stora utmaningar är att förena stora utsläppsminskningar samtidigt som handeln och transportarbetet i världen ökar. Den som tror att vi bara ska satsa på den ena hästan, öka utsläppen och köra en slags "låt gå"-attityd till miljöproblemen är dömd att misslyckas. Lika illa kommer det att gå för den som tror att vi bara ska koncentrera oss på att minska utsläppen genom att acceptera eller till och med förorda minskat transportarbete. Effektivisering genom ständiga förbättringar och ny teknik är givetvis svaret. Många utredare, bedömare, forskare m fl skriker nu i kör att det inte går. Då är det politikens uppgift att säga att det visst går! Tekniken har en större potential än vad människan förstår. Så kommer det alltid att vara. Vi kunde inte förutse Berlinmurens fall, vi kunde inte förutse atombomben eller TV-apparaten. Människan gör tekniksprång hela tiden, som leder till katastrofer för människan själv och som leder till framgångar för människan själv. Den som säger att det inte går, avstår samtidigt från ett framtida tekniksprång.

Dagen efter mötet med GAME träffade jag industriledare, forskare, politiker och representanter från lärosätena i Västsverige för att diskutera EU:s nästa forskningsprogram Horizon2020. De pekade på att innehållet i forskningsprogrammet är vad Europa behöver och kanske allra mest vad Västsverige själv behöver, nämligen ett industriellt ledarskap. Om goda ideer som finns hos t ex GAME kan möta industrin och politiken skulle vi komma långt. Karin Merkides från Chalmers betonar vikten av att Västsverige tar sig an de verligt stora samhällsutmaningarna och inte bara jagar de forskningsmedel som för tillfället är tillgängliga. Hennes kollega klimatforskaren Christian Azar har nyligen uttalat sig mycket klokt i Chalmers magasin att politiken måste bestämma sig när det gäller klimatfrågan.

Det politiska och industriella ledarskapet bör bestå av att förena industriell utveckling med grönt management. Det GAME saknar i sina spännande workshops är någon som visar på de svåra politiska avvägningarna mellan miljöansvar och ambitionsnivå i fråga om t x investeringar. Det industrin saknar är någon som beställer de mest klimatsmarta lösningarna. EU sitter med 80 miljarder euro och väntar på att någon ska söka medel för att åstadkomma en sådan utveckling. Vad väntar Västsverige egentligen på ?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar