tisdag 2 juni 2009

Fem goda skäl att rösta på Centerpartiet

Idag kom det definitiva kvittot på att Lena Ek är den skickligaste Europaparlamentarikern. Då behövs egentligen ingen närmare argumentation för att rösta på henne. Men om du ändå vill ha lite färska uttalanden från Sveriges skickligaste parlamentariker så kan du läsa mer på Aftonbaldets debattsida om ekomaten eller presentationen av Lena Ek i tidningen C. Lyssna gärna på Lena Eks tal från centerstämman också.

Om du av någon anledning vill ha fler valmöjligheter inför valet till Europaparlamentat kan jag rekommendera fyra ytterligare kandidater. Övriga kandidater på Centerpartiets röstsedel har förutsättningar att minst lika skickliga som Lena Ek.

Nummer två på Centerpatriets röstsedel är Kent Johansson, rutinerad EU-politiker redan idag som ledamot i EU:s regionkommitté. Kent kombinerar sitt EU-engagemang med att vara ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Läs gärna Kents rapport om hur EU:s sammanhållningspolitik ska hänga ihop med Regionernas roll i Sverige och Europa i framtiden.

Nummer tre på röstsedeln heter Abir och utpekades nyligen till EU-kampanjens flitigaste kandidat.

Nummer fyra heter Marie och är det givna valet för de yngsta väljarna. Marie är genuint kunnig, samtidigt som hon kan föra de ungas talan på ett uppkäftigt sätt.

Nummer fem är också en flitig person. Håkan Larsson gör en fantastiskt bra kampanj, bl a framgår det i utfrågningar att Håkan är kunnig.

För egen del tror jag att Europas förmåga att förena ekonomisk tillväxt och miljöhänsyn är det absolut viktigaste. Såväl Lena Ek som Andreas Carlgren kämpar med hur vi ska öka Europas konkurrenskraft och minska klimathotet på en gång.Att utveckla EU:s utsläppshandel är en av de viktigaste redskapen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar