onsdag 6 maj 2009

Centerstämman har smygstartat

Idag smygstartar Centerstämman genom att partistyrelsen sammanträder. Lite stämmokänsla i Örebro, alltså. Förhoppningsvis märks Centerpartiet i hela landet idag, inte minst genom den mediauppmärksamhet som redan blivit kring olika centerförslag. Jag tänker på ledarkommentarer och artiklar om Centerpartiets förslag för små- och medelstora företag som publicerats helt nyligen, men jag tänker också på förslag som presenterats tidigare under våren. Det gäller t ex förslaget om tre terminer i grundskolan samt förslag om vårdval Europa som Centerpartiets "välfärdstrio" Sofia Larsén, Kenneth Johansson och Anders Flanking arbetat med.

Hyllningarna till Centerpartiet är stora när det gäller småföretag och miljöfrågor. Här kommer Centerstämman att bekräfta en redan väl förankrad linje. På välfärdsområdet, inklusive skolfrågorna kan det möjligen bli lite mer "spretigt". Centerpartiet består av en mängd kommunala och landstingskommunala företrädare som längtar efter en spänstig debatt i dessa frågor. Men samtidigt är det svårt att ta tydliga steg framåt i välfärdspolitiken när så många av ombuden sitter mitt i en kommunal verklighet som är minst sagt tungjobbad just nu. Men Centerpartiet måste göra som vi gör på området småföretag och miljö, nämligen se möjligheter mitt i krisen. Kan vi se möjligheter även inom välfärdsområdet så kan en förnyad välfärd bli svaret på de svåra frågorna, i stället för ytterligare ett ok i det kommunala budgetarbetet.

Centerpartiets kommunala sektion arrangerade nyligen en konferens där Anders Morin vid Svenskt Näringsliv visade uppgifter på vad som krävs för att vi långsiktigt ska kunna finansiera välfärden. Det behövs ca 300 000 nya jobb i den privata tjänstesektorn för att vi ska få tillräckligt stora skatteintäkter för att finansiera den omsorg som den äldre generationen behöver fram till år 2030. I klartext betyder det att dessa jobb i mycket stor utsträckning måste skapas genom att välfärdstjänster, som i dag utförs i kommunal- och landstingskommunal regi läggs ut på entreprenad. Det är en stor utmaning, men det är definitivt ett offensivt sätt att möta krisen. Vi kan skapa nya jobb och bättre möjligheter att finansiera äldreomsorgen på samma gång. Jag hoppas att Centerstämman tydligt sätter ner foten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar