måndag 10 augusti 2009

Lågkonjunktur, strukturkris eller paradigmskifte ?

Idag skriver Anders Bolling på DN-debatt att den ekonomiska krisen inte är så farlig för Sverige. Han tycker tvärtom mot vad som framfördes av Johan Norberg för en tid sedan på samma debatt-sida. Johan Norberg menar att de instrument som nu används, t ex låga räntor leder till felinvesteringar och bara fördjupar krisen.

Därutöver har sommarens nyhetsflöde varit full av analyser om vi nått botten eller om vi är på väg uppåt, om arbetslösheten kan öka och kommer att öka samt vilka partier som prioriterar jobben eller inte.

På denna blogg hänvisade jag för en tid sedan till Daniel Sachs och hans idéer om att tillväxten efter 1970 varit osund och till stor del byggt på skuldsättning. Det skulle kunna vara så att både Johan Norberg och Daniel Sachs har rätt. I såfall har politiken en del att uträtta framöver i fråga om ledarskap, att uppmuntra entreprenörskap och innovation.

Visst handlar diskussionen om två saker, dels om den omedelbara lågkonjunkturen till stor del orsakad av en internationell finanskris och dels en ledarskapets kris, dvs att politiken tvekar inför vad som egentligen är uppgiften. Vad ska komma efter krisen ? Fler jobb, javisst! Men vad är den politiska uppgiften i en tid när, enligt Anders Bolling, välståndet kraftigt ökar ? Vi ska ägna oss åt att fördela välståndet, svarar säkert någon. Visst, fattigdomen i världen är inte utrotad. Men om Daniel Sachs har rätt ? Att välståndsökningen byggdes på osund tillväxt- hur fördelar man ett fingerat välstånd ? Vem ska ta initiativet till ett välstånd som verkligen går att fördela i en tid när verkligt välstånd sitter inne i människors hjärnor. Vem är tillräckligt generös för att fördela kunskap och förmågan till kunskapsinhämtning ? Vem står för den innovationskraft som behövs för att ta oss bortom epoken av osund tillväxt?

Det gäller att ha en idé om framtiden. Och på vägen bör man ha en sund, inte en osund tillväxtsyn. Det är kanske inte en slump att trender och omvärldsanalyser idag ofta handlar om att förena bohemer och lyxlirare, att kombinera miljö och ekonomi samt mer av långsiktigt tänkande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar