tisdag 25 augusti 2009

Förena landsbygdsliberalism och globala spelregler för miljön!

Många väljare ringer till mig. Ofta har dom ganska diffusa frågor om strategi, helhet och taktik. Många uttrycker en slags längtan efter den absoluta lösningen samtidigt som dom sveper över ett stort spektra av sakfrågor. Oftast finns jobben och miljön med. Många lägger till frågor om integritet och öppenhet. Globaliseringens följder nämns också.

När jag summerar de senaste telefonsamtalen från väljare så känns det som att det finns en skiss till en centerstrategi eller budskap i det dom samfällt säger. En viss sortering sker förstås innan väljaren bestämmer sig att ringa till Centerpartiet. Även om inte alla som ringer är övertygade centerpartister har dom en orsak till varför dom valt just Centerpartiet som mottagare för sina synpunkter.

Strategi är ju faktiskt förmågan att summera en förfärlig massa människors synpunkter, kunna koka ner det till något som ganska många skulle kunna enas kring och brinna för att så småningom övertyga ännu fler.

Om knappt ett år går vi till val igen. Fler och fler väljare ringer till Centerpartiet och vill hjälpa till i valet. Ett spännande år ligger framför oss.

Ganska givet är att valet kommer att handla om å ena sidan jobb/ekonomi och å andra sidan förmågan att rama in dessa hårda frågor med en (mjuk) framtoning. Framtoning handlar om sociala värden, miljömässiga ansatser eller vilket ledarskap som lyfts fram. Det parti som vill vinna val måste "träffa rätt" både i fråga om sakfrågor och i fråga om framtoning. Centerpartiet har alla möjligheter att lyfta fram båda spåren och att träffa rätt.

Centerpartiet lider delvis av att vi inte uppfattas som ett tillräckligt regeringsdugligt parti. Alltför många minns hur vi "fipplade" med regeringsmakten under 70-, 80- och 90-talen. Samtidigt är vi intimt förknippade med regeringsmakten de sista två åren. En del debattörer har varit ganska högljudda i sin kritik gentemot Centerpartiet i t ex FRA-frågan och antytt att vi offrat vår övertygelse i integritetsfrågor på regeringens altare. Vi drar fortfarande på en bild som säger att vi inte kan regera samtidigt som vissa grupper säger att vi tar alltför stort ansvar i dagens regering. Sammantaget måste vi hitta en framtoning där vi visar att vi först och främst leder och regerar, men med en framtoning där regeringsmakten bygger på lyhördhet.

Ett liknande resonemang kan föras om miljö- och energifrågor. Centerpartiet förknippades i stort sett inte med någon annan fråga än kärnkraft/miljö under under 70- och 80- och 90-talen. Både äldre och mer aktuella studier visar att vi också bär på ett ännu äldre ok, dvs att vi bara förknippas med jordbruksfrågor såväl i går som idag.

Helt klart har Centerpartiet en stor utmaning inför 2010 års val, men med sikte på 2014 och 2018 års val. Det handlar om att vända de eventuella historiska oken till fördelar. Att lyfta fram det förflutna och koppla ihop det med morgondagens utmaningar. Jordnära frågor som jordbruk och miljö har framtiden för sig, vi ser vår historia som en viktig förutsättning för framgång. Och vi kan förklara vår eventuella "bråkstake"-mentalitet då med att idag är miljödriven tillväxt ett begrepp på var mans läpp.

Centerpartiet banade väg för frågor som är mer aktuella än någonsin. Läs t ex skriften om landsbygdsliberalismens betydelse, som nyligen presenterats av tankesmedjan FORES. Här kan man läsa om de liberala värden som styrde framväxten av det svenska bondesamhället och som bör vara ledstjärna för ett gott samhälle även i framtiden.

Om man kopplar ihop landsbygdsliberalismens betydelse med dagens internationella klimatdebatt så skulle man finna ett koncept, en strategi som ganska enkelt kan bäras fram av Centerpartiet. Inom några veckor vet vi om det finns ett nytt klimatavtal om världen förmår samla sig kring globala spelregler för miljön. Det är den viktigaste strategin för världen just nu och det viktigaste uppdraget för Centerpartiet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar