onsdag 16 september 2009

Förbifarter och höghastighetståg och om avvägningar i politiken

I går kom utredningen om höghastighetståg, där man onekligen lockas. Tänk att sträckan Stockholm- Göteborg kan kortas ner till ett par timmar ?! När jag började pendla den sträckan i början av 90-talet tog jag natttåget vid 21-tiden på kvällen och kom fram lagom till morgonmötena dagen därpå. Sedan drogs nattåget in (tack och lov!) och istället skulle man börja åka X2000 som "bara" tog fyra timmar. Nu är samma X2000-tåg nere i 2 timmar och 45 minuter. Men inom 10-15 år kan pendeltiden ha kortats ytterligare. Perfekt! Jag tror att utredaren har rätt när han säger att samhällsnyttan överstiger kostnaderna fastän 125 miljarder svindlar.

Men vi ska inte glömma att huvudproblemet per räls inte är att tågen går för långsamt. Huvudproblemet är alla sorters andra logistikproblem. Knäppa regler om att lokföraren måste kunna språket i det land som han eller hon för tillfället passerar, gamla nationella låsningar som går tillbaka till andra världskriget när tåget skulle vara svårframkomligt för fienden på andra sidan nationsgränsen. Hallå, det är nästan 70 år sedan europeeerna krigade med varandra! Börja samordna trafiksystemen i Europa! Heja Åsa Torstensson som nu försöker övertala sina europeiska kollegor om just detta!

Förbifart Stockholm är ett annat hett trafikämne. En del trafikleder och förbifarter kan tyckas gammalmodiga, som Expressen skriver på sin ledare. Vem minns inte debatten om Dennispaket och Göteborgsöverenskommelser?! Fokus har varit och är ganska mycket motorvägar. Men vissa politiska ledare har också sett till att rädda Haga från asfaltering och istället fattat beslut om en nationalstadspark just där. Vem var miljöminister den gången ?

Trafikpolitik kommer även fortsättningsvis att vara en avvägning mellan snäva miljöintressen och snäva trafikintressen. De verkliga ledarna är de som orkar göra avvägningarna. Vi behöver Hagaparken men vi behöver också förbifart Stockholm !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar