torsdag 11 november 2010

Gå inte vilse i kollektivtrafiken!

En bättre, enklare och framför allt en mer attraktiv kollektivtrafik så att fler åker- det löftet har i princip alla partier gett inför valet.

Några tycks även ha lovat att priserna ska bli lägre. Jag har inget emot att priserna blir lägre, men man måste först tänka efter vad lägre biljett priser innebär. Vill vi att kollektivtrafiken ska vara en "lågpris-produkt" i meningen lägre standard, mindre bekvämlighet, mindre tillgång på dagstidning och kaffe på bussen osv ?

Min erfarenhet är att människor är beredda att ta bussen eller tåget ganska ofta, men det förutsätter att bussen är bekväm, att man kan jobba under resan eller koppla av med en tidning. Det förutsätter i sin tur fler bussar, tätare turer, bättre räls, längre tågset, utbyggda perronger osv osv som kostar i investeringar och som genererar stora utgifter i driften.

Alla länstrafikbolag med framtidstro har under de senaste decennierna ägnat mycket tid åt att diskutera hur vi ska öka länstrafikbolagens självfinansieringsgrad, dvs se till att intäkterna till busslinjerna i så hög grad som möjligt finansieras av biljettintäkter, inte av skattepengar. Alltför lågfrekventa busslinjer har lagts ner och istället har sk expressbussar startats på turer som man menar kan bli "lönsamma" därför att potentialen är stor, många människor är intresserade av att ta bussen på just dessa sträckor. På landsbygden har alltmer av anropsstyrd trafik införts för att möjliggöra en god service även där det bor få resenärer.

Vad händer då om Västtrafik sänker biljettpriset eller iallafall väljer att inte ens räkna upp priset med index? Då försvinner ett antal miljoner kronor som skulle kunna ha använts till att göra kollektivtrafiken bekvämare. En helt felaktig politik, enligt mitt synsätt. Västra Götalandsregionen och Västtrafik måste möta behoven i kollektivtrafiken med ett expansivt förhållningssätt- bekvämare bussar, tätare turer, fler investeringar och givetvis vara beredda på ökade driftskostnader. Men det håller inte att börja med sänkta biljettpriser. Västtrafik ska inte vara en lågprisprodukt- det ska vara en kvalitetsprodukt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar