tisdag 25 januari 2011

Det blåser från två håll i flyktingpolitiken!

Idag skriver Hans Bergström en analys i DN där han ganska fränt kritiserar vad han tycker är en rädsla i invandringspolitiken. Media manar till en alltför generös flyktingpolitik och politikerna orkar inte hålla emot, menar han och tar främst irakisk invandring som exempel.

På annan plats i dagens DN skriver antidemokratiska krafter om att nu måste vi börja granska attityderna hos framför allt islamistiska ungdomar.


Hans Bergströms artikel skulle kunna använadas som ett argument för att kasta ut fler flyktingar och Åkessons artikel skulle kunna uppfattas som ett ganska ofarligt men nödvändigt försök att leta upp potensiella terrorister. Men i själva verket argumenterar Bergström för fri rörlighet och Åkesson ångar vidare i sina antidemokratiska projekt.


Det är viktigt att komma i håg att flyktingpolitiken alltid blåser från två håll. Å ena sidan behövs det regler för vilka som får stanna och vilka som inte får stanna, där många politiker och myndigheter har en svår uppgift att göra avvägningar.


Å andra sidan finns det alltid antidemokratiska krafter som vill försöka slå en kil mellan mer genereösa och mindre generösa debattörer för att därigenom få ökat stöd för sin inhumana linje. Alla som ger sig in i flyktingpolitiken kommer att känna blåsten från två håll. Från de mest generösa debbatörerna får man alltid frågan; var ska gränsen dras?! Vem ska sortera mellan dem som ska få stanna och dem som inte ska få stanna? Och från dem som helst vill kasta ut alla eller fler flyktingar kommer argument som ofta är så låga att man inte vill svara. Det kunde vi se i TV-dokumentären från riksdagen häromdagen. Men nu när de antidemokratiska krafterna finns i riksdagen är vi fler som är tvungna att delta i debatten om flykting- och invandrarpolitiken. På gott och på ont. På gott därför att demokratiska ideal alltid kommer att segra till slut. På ont därför att det är svårt att förstå att så många röstat på dem.

Mot slutet av Hans Bergströms artikel berörs Sveriges modell med öppna gränser, generösa välfärdssystem, en arbetsmarknad med höga ingångslöner och andra "spärrar" för inträde på arbetsmarknaden. Bergström menar att den modellen innebär katastrof för människor som kommer till Sverige- både finansiellt och socialt. Det är här som striden finns, alltså. Om de som värnar en generös flyktingpolitik vill slippa hamna i eviga gränsdragningsdiskussioner och risker att "fel" människor skickas hem bör vi diskutera flyktingpolitiken i ljuset av hur hela samhället fungerar och framför allt hur vi får en mer flexibel arbetsmarknad för nyanlända, för ungdomar och för andra som leter efter sitt första jobb i Sverige. Om ingångslönerna och löneskatterna var lägre skulle fler människor få jobb och murarna mellan människor skulle också vara lägre. En generös flyktingpolitik går genom en generös inställning i politiken i övrigt. Då skulle det också vara möjligt att ha helt öppna gränser och en friare invandring så att färre slipper känna av blåsten från två håll.

10 kommentarer:

 1. Han heter inte Mats Bergstrand utan Hans Bergström. Var vänlig att korrigera det.

  SvaraRadera
 2. På vilket sätt är Jimmie Åkesson en antidemokratisk kraft?

  SvaraRadera
 3. Flyktingar är inga problem, vi har en individuell prövning. De med skyddsbehov skall stanna.

  Däremot kan man ju vara för en mer restriktiv asylpolitik, där vi haft en alltför oreglerad attityd. En politik Sverige har haft denna inställning TROTS opinionen är klart emot. (SOM)

  SvaraRadera
 4. På vilket sätt är SD en antidemokratisk kraft? Ge exempel. (Att man inte vill att alla som kommer hit ska ha rätt att stanna här är inte antidemokratiskt. Det är inte heller ett bevis för att man “inte tycker att alla har samma värde”. Du får ge andra exempel.)

  Är det demokratiskt att svenska folket aldrig har fått frågan om de vill ta emot hundratusentals invandrare under några få decennier?

  Är det demokratiskt att folket aldrig i ett val har fått ta ställning till om mångkulturen verkligen ska vara vårt mål?

  De sju riksdagspartierna har till och med ändrat grundlagen och tagit bort betydelsen av att vara medborgare.

  I slutet tar du upp kärnfrågan – som svenska folket inte heller har fått ta ställning till: Vill svenskarna avskaffa den svenska välfärdsmodellen för att kunna ha öppna gränser och så gott som fri invandring?

  Vad tror du att folket skulle svara om de verkligen insåg vad det innebär?

  SvaraRadera
 5. Det var ingen som beslutade om att en miljon svenskar skulle få emigrera till USA på 1800-talet heller. Men de gjorde det för att fly fattigdom och förtryck och för att söka lyckan någon annan stans. Det har människor gjort i alla tider och kommer alltid att göra. Att försöka begränsa människans rörlighet är befängt. Det riskerar att leda till att fattigdom och förtryck legitimeras och att utveckling hindras. De som flyttar först är oftast de som bryter terror, förtryck och afttigdom. Möten mellan människor, mellan generationer, mellan länder, relgioner och folk är själva demokratins kärna.

  SvaraRadera
 6. Ja, du hör definitivt till änglakören.

  Det går inte att jämföra emigrationen till Amerika med dagens invandring i Sverige, men självklart vill de som kommer hit få ett bättre liv. Både materiellt och socialt. De vill slippa fattigdom och ofta också politiskt och socialt förtryck.

  Det är hedervärt av dig att vilja förespråka en nattväktarstat, men jag tycker ändå att vi bör fråga svenska folket om det är vad det önskar. Eller hur?

  Sen är det lite naivt om du tror att lösningen på världens fattigdomsproblem är att Sverige öppnar sina gränser. Tror du på allvar att vi kan hjälpa fler än nån promille av alla världens fattiga?
  Starka ekonomier i Väst är nog snarare en förutsättning för att vi globalt ska kunna minska fattigdomen.

  Ibland tror jag faktiskt att ”godhet” är en drog som grumlar förnuftet.

  SvaraRadera
 7. Möten mellan människor uppstår, vi reser mer än någonsin, vi gör affärer mellan länder.
  Kulturer sprids, även utan att en massa folk flyttar hit.
  Tror du tex thaimaten kom hit pga thailändare flyttade till Sverige.
  Sushi, Hamburgare, Halloween, tv, internet, lucia, fotboll mm mm.
  Folk behöver inte flytta hit för att vi ska ta till oss nya trender.

  Japan och finland har väldigt låg invandring. Är dom outvecklade?

  Svenskarna som emmigrerade till USA, mina släktingar tex. flyttade inte rakt in i en lägenhet, gratis mat, sjukvård, tolkar och pengar in på ett konto mm mm mm.
  Man fick klara sig själv och skapa sin egen framtid.
  Ungefär som arbetsinvandringen på 60-talet i Sverige, som var den gången sist immigrationen till Sverige fungerade.
  Sen ställde inte heller svenskarna som emigrerade en massa särkrav på USA skulle anpassa sig efter dom.

  SvaraRadera
 8. Man kan säga att det nu är 1:a gången på åtskilliga år som det äntligen börjar bli lite vind i segeln för den mycket nödvändiga debatten om vad vi svenskar verkligen vill med sverige. Det måste nu komma en nyansierad debatt om hur invandring och assimilation ska fungera i fortsättningen. Retoriken hos gammelmedia och politiker har varit av samma slag under lång tid och man har totalt underskattat de strömmningar som funnits och på senare tid även växt sig starkare. Debatten måste nu föras längre upp på agendan och det är dags att politikerna och deras sakkunniga kavlar upp armarna och börjar skita ner sig ett tag.
  Att jämföra dagens invandring till sverige med svensk utvandring till USA visar bara på vilken nivå man är van att bemöta denna typ av disskusion på. En allför låg nivå där den enda likheten möjligtvis är att en stor mängd människor åker över halva jordklotet för att få ett bättre liv, det är också den enda likheten. Den fråga vi måste ställa oss idag är
  - Hur vill vi att sverige ska se ut ur ett socialt/samhälleligt perspektiv i framtiden?

  Min önskan är att samtliga partier gör ett manifest där man skriver ner hur man vill att sverige ser ut om sådär 30år och där man även presenterar en konsekvensbeskrivning av olika scenarior och presenterar de åtgärder som behöver göras för att nå målen.

  SvaraRadera
 9. Fri invandring alltså Kristina. Hur skulle det funka? En underklass utan socialt nät såklart. Tror inte jag röstar C i framtiden.

  SvaraRadera
 10. Jag säger inte att fri invandring kan fungera idag, i morgon eller ens om tio år. Men jag är helt övertygad om att världen drar åt det håller. Vi utjämnar skillnader i levnadsstandard, murar rivs mellan länder och folk i flera avseenden, vi lär oss pråk, vi reser och jobbar och inser behovet av att lära av varandra. Motsatsen med högre murar mellan människor vore trist och på sikt farligt. Men självklart ska vi debattera frågorna, gärna med hjälp av 30års scenarier.

  SvaraRadera