fredag 3 december 2010

Infrastruktur och kollektivtrafik- inte lätt att vara konsekvent

Idag gör ett antal s-företrädare ett stort nummer av att de vill ha en ytterligare förbindelse över Öresund på DN-debatt. Nu finns det pengar till infrastruktur, men under de åren som (s) satt i regeringen fanns inga pengar. Istället fick infrastrukturminister Åsa Torstensson ägna en stor del av de senaste fyra åren åt att fixa fram medel till såväl investeringar som underhåll efter årtionden i förfall. När snöovädret är som värst och det är uppenbart att det fortfarande fattas pengar till underhåll av befintlig infrastruktur ägnar sig (s) åt att räkna upp nya, stora infrastrukturprojekt. Visst, det kommer säkerligen att behövas en ytterligare förbindelse över Öresund så småningom, men (s)-företrädarna är inte särskilt trovärdiga i sin argumentation.

Jag får många samtal, mail och facebook-kommentarer nu om kollektivtrafiken i Västra Götaland. Debatten handlar om huruvida det är smart eller inte att öka bidraget till Västtrafik med 40 miljoner kronor så att biljettpriset kan hållas nere med ca 10 kronor i månaden för den som reser varje dag. Jag hävdar att vi inte ska signalera att Västtrafik sänker priserna. Vi ska i stället signalera att Västtrafik satsar på bättre komfort, ökad punktlighet och i övrigt lever upp till förväntningarna på en modern kollektivtrafik. Det ligger gigantiska investeringar framför oss när det gäller inköp av tåg och även ökade driftskostnader för trafiken. Då ger det helt fel signaler att börja den epoken med sänkta biljettpriser. Vi riskerar att en del politiker får göra 180 grader om ett tag och höja priserna igen. Det är inte schysst mot resenärerna att först sänka priset lite och sedan höja mycket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar