onsdag 8 maj 2013

Hitta utgifter är lätt, hitta intäkter är svårare

Igår presenterade (s), (v) och (mp) i Västra Götalandsregionen sitt budgetförslag för 2014. Jag har tidigare förundrats över den politiska ledningens olika budgetförslag på denna blogg.

Hittills har jag trott att den politiska ledningen har haft det snäva men tydliga kamerala synsättet i första rummet i budgetarbetet. När Gert-Inge Andersson inledde en konferens om budgetuppföljning för 2012 års verksamhet uppehöll han sig främst kring betydelsen av att hålla budget. Igår presenterade han en budget för 2014 som bygger på minus 229 miljoner kronor. Så nu är det inte det strikt kamerala synsättet längre. Men pengarna ska gå till något så behjärtansvärt som sjukvården, kanske någon invänder. Ja, det är sant till viss del. Men av dessa pengar som går under rubriken sjukvård finns medel till fri tandvård för 22-åringar eller bidrag till glasögon, som tillsammans motsvarar ungefär 100 miljoner kronor. Dessa 100 miljoner behövs i sjukvården, inte i dess gränstrakter.

Då kanske den politiska ledningen ska dra över budgeten med 229 miljoner kronor för att leva upp till alla stolta mål om en bättre kollektivtrafik, undrar någon. Nej är svaret. Och försök inte med att hitta intäkter åt Västtrafik på annat sätt än via skatten.  För (s), (v) och (mp) stänger dörren för Västtrafik att ta in nya medel via biljettintäkter eftersom de föreslår ett tak för sådana höjningar. Tänker sig den politiska ledningen att de ska tömma Västtrafik på reserver igen om något oförutsett inträffar ?! Eller ska de sänka ambitionsnivån för kollektivtrafiken genom att fortsätta lägga ner landsbygdstrafik och strunta i att sätta in nya bussar i en redan överfull rusningstrafik?

Den politiska ledningen verkar inte vara principiellt emot avgiftshöjningar för den enskilde. Den patientavgift som vi betalar om vi läggs in på sjukhus ska nämligen höjas. Gärna högre priser för patienter i slutenvård, men stopp för prishöjningar på bussbiljetten för friska resenärer på väg till jobbet. Nyligen diskuterades vårdval i specialistsjukvården och möjligheten att ta emot stimulanspengar från staten. Då tackade den politiska (s), (v) och (mp)-ledningen nej till intäkter på ca 14 miljoner kronor.

Den politiska ledningen tar sats på en del kloka förslag när det gäller regionens egna skolor och besöksmål. Bland annat tillförs nya medel till Botaniska Trädgården, till Stenebyskolan och till naturbruksgymnasierna. Det är vällovligt, men det går inte att utläsa i budgethandlingen vad exempelvis Stenebyskolans kraftiga höjning ska gå till och heller inget om nya medel bygger på att övriga stiftare/ägare till skolan ska öka sin andel. Ska skolor i regionens regi få mer medel oavsett om elevunderlaget, dvs intäkterna från kommunerna, förändras eller ej är en fråga som jag ställer mig. Nyligen bestämde sig den politiska ledningen för att kasta ut en massa pengar för att utreda nedläggning av naturbruksgymnasiet i Dingle. Nu är skolan tydligen räddad, vilket är positivt. Men varför betalade man då en konsult för att utreda nedläggning ?!

Budgetarbete är aldrig en lätt ekvation. Budget är en kompromiss med de innersta önskningarna. Men den bör genomsyras av någon eller några principer. Jag ser ingen sådan linje i budgeten, men det kanske klarnar innan vi ska fatta beslut om budgeten om en månad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar