fredag 7 september 2018

Rösta för klimatet och minskat slöseri!


När du röstar på söndag finns det förstås många frågor som avgör. En viktig anledning för min del att rösta på Centerpartiet är klimatet. Även en mängd andra miljöfrågor är avgörande för en bra framtid. Här kommer lite artiklar och insändare där jag berättar mer om miljö- och klimatfrågor.

Slöseriet måste minska

Betrakta plast som resurs istället för avfall

Fortsätt satsa på återanvändning av möbler

Vi kan hejda klimatförändringarna tillsammans!

Satsa på CCS- koldioxidlagring

Ändra vanorna för klimatets skull!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar