tisdag 27 april 2010

Alliansens gröna röst

Emellanåt får man tillfälle i politiken att stanna upp och fundera på huvuduppgiften. Kan låta konstigt, men politik är ju som ett kretslopp där en god ekonomi ska skapa jobb och tillväxt som ska ge oss välfärd som i sin tur ska ge människor förbättrad livskvalité, som i sin tur skapar en god ekonomi, som ger mer tillväxt, jobb och ytterligare skatteintänkter som kan finansiera skolan, vården osv- ja, som ett kretslopp, en ständig jakt på förbättringar för människan. Men vad är huvuduppgiften, vad är DEN STORA FRÅGAN som människor ska samlas kring ? Sambandet mellan tillväxt och jobb och möjligheterna att utveckla välfärd innehåller allt, men samtidigt inget.

Centerpartiet går till val på att vi är Alliansens gröna röst, just därför att vi tror att miljö- och klimatfrågorna är huvuduppgiften. Inte den enda uppgiften, men huvuduppgiften. Om vi ska kunna hejda klimatförändringarna, minska kväveläckaget till Östersjön och öka den biologiska mångfalden krävs en mängd insatser såsom en ekonomisk politik som uppmuntrar det, fler människor som startar företag inom området, en utbildnings- och forskningspolitik samt inte minst innovationer som styr samhället i en mer hållbar riktning. Om vi verkligen kan enas om att de gröna frågorna är huvuduppgiften kommer också landsbygden att betraktas som en tillgång, inte något som är till besvär. Då inser vi snabbt vilka möjligheter som finns när oljan och kolet ska växlas ut och landsbygden ska leverera biobränslen, vindkraftsparker och en mer klimatsmart livsmedelsproduktion. Om vi verkligen vill att det ska ske en förändring där miljön förbättras och klimatförändringarna hejdas måste arbetsmarknaden bli så flexibel så alla kan vara med och jobba för samma mål. Den som vill förbättra miljön genom sitt företagande ska inte hindras av stela regler på arbetsmarknaden eller känna sig begränsad av onödigt krångel, gjorda för en föräldrad industristruktur. Förändrade turordningsregler och lägre ingångslöner för ungdomar är en del av klimatutmaningen. Minskat utanförskap och fler i arbete är, hur långsökt det än kan låta, också en del av klimatutmaningen. Om fler jobbar och betalar skatt så har vi råd att frigöra mer resurser för de investeringar som krävs för exempelvis mer järnväg och kollektivtrafik. Politiken är som ett kretslopp, en kedja av moment, en process för att matcha människan ut på arbetsmarknaden, så att vi kan bli ännu fler som jobbar och drar i hop till välfärden. Men huvuduppgiften är alltjämt att förbättra människans omgivning, hejda klimatförändringarna och styra om till en eko-effektiv ekonomi. Centerpartiet är Alliansens gröna röst, i både vid och snäv mening.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar