tisdag 24 januari 2012

Budget 2012 i Västra Götaland- en gåta!

Idag har regionstyrelsen antagit detaljbudget för 2012. Det har blivit en utdragen process med budget, delvis beroende på omvalet 2011. Men med tanke på att regionfullmäktige ändå tog ramarna i september 2011 är det märkligt att detaljbudgeten tagit så lång tid.

Bakgrunden är delvis att (s)-, (v)- och (mp)-ledningen parkerat alla sina politiska förslag hos just regionstyrelsen. Generösa subventioner till glasögon och fri tandvård för friska 23-åringar ligger i regionstyrelsens detaljbudget. Så samtidigt som den politiska ledningen säger sig vilja påskynda arbetet med att genomföra nödvändiga effektiviseringar och besparingar i regionstyrelsens detaljbudget så finns det ett inbyggt dilemma för den politiska ledningen, nämligen att det riskerar leda till att det inte blir något kvar av de politiska löftena inför 2012 års budget.

Den budget som nu i det närmaste är klubbad i sina detaljer för 2012 innehåller neddragningar på investeringsnivån i förhållande till de nivåer som alla partier tidigare varit överens om. Två hundra miljoner i investeringar på sjukhusen i Göteborg, Kungälv och Uddevalla skjuts på framtiden. Dessutom innebär 2012 års budget att regionala utvecklingsinsatser minskar i förhållande till 2011 års nivå. Ovanpå detta har Västtrafik fått otillräckligt med resurser för 2012 för att kunna hålla en rimlig nivå på kollektivtrafiken. Så först drar den politiska ledningen ner på ambitionsinivåer i sjukhusinvesteringar, kollektivtrafik och näringslivsutveckling, dvs sådant som långsiktigt ökar regionens möjligheter att varaktigt skapa jobb, pendlingsmöjligheter och skatteintäkter för att istället finansiera fri tandvård för friska 23-åringar och generösa subventioner för glasögon. En ansenlig summa i nya utgifter som (s), (v) och (mp) dragit på sig är 89 miljoner kronor för att subventionera lab- och röntgentjänster på sjukhusen, istället för att pröva om dessa tjänster kan köpas billigare från andra aktörer.

Parallellt får vi rapporter om allmänna kostnadsökningar och egentligen inga utökade vårdvolymer, dvs kostnaderna ökar men dessa pengar används inte till mer vård. Under en kort period i höstas föll vårdvolymerna så att vi missade viktiga intäkter från regeringens sk kömiljard. Alltså; viktiga investeringar och utveckingsinsatser hålls nere, medan otillräckliga insatser görs för att hålla nere löpande utgifter. Idag skulle regionstyrelsen ta beslut som skulle kunna få fart på stimulanserna för ökad vårdvolym igen, men beslutet blev istället en modell som går ut på att fylla våra egna lokaler med vård. Färdförändringen är behjärtansvärd på ett sätt, vi ska inte ha tomma lokaler i våra egna sjukhus medan folk väntar på vård. Men de pengar som sjukhusen får av skattebetalarna måste först och främst fokusera på att få mesta möjliga vård utförd. Med alltför lite produktionstimulanser iskerar vi att köerna ökar igen.

En av den politiska ledningens stora nummer i budgeten för 2012 var att dra in 50 miljoner kronor på effektivare hantering av materialförsörjning och annan kringservice i sjukvården. Ytterligare en intäkt som (s)-, (v)- och (mp)-ledningen byggt sin budget på är höjda patientavgifter.

Vad gäller minskade kostnader för materialförsörjning och service var beslutet idag ett förslag på ökad kostnad för att genomföra projektet på 35 milojoner kronor plus 11 miljoner i investeringar och någon intäkt för satsningen utlovas inte. Så vips har en intäkt i regionens budget på 50 miljoner kronor istället vänts till en utgift i samma storleksordning. Det innebär nästan 100 miljoner kronor i differens mot budget.

Summa sommarum ska nu utskotten som är kopplade till regionstyrelsen spara ihop drygt 100 miljoner kronor utöver de 100 miljoner kronor som nämns ovan för att få ihop 2012 års budget. Under tiden minskar incitamenten för att maximera vårdvolymer, minskar investeringarna vid sjukhusen och kollektivtrafiken kör på en miniminivå. Den politiska ledningen verkar helt ofokuserad på huvuduppgiften och lägger idag bland annat ett förslag om att regionutvecklingsnämnden, miljönämnden, kulturnämnden och kollektivtrafiknämnden ska lägga större kraft på digital information till invånarna. Men nya uppdrag kring digital information, utöver de uppdrag som dessa nämnder redan har, känns inte särskilt prioriterat just nu.

Nu återstår det att se om intäkterna från patientavgifterna ska rädda regionens ekonomi. Det skulle isåfall innebära skyhöga höjningar för såväl akuta som inneliggande patienter. Höjda patientavgifter för sjuka människor för att finansiera fri tandvård och glasögon till friska människor tycker jag är en märklig prioritering!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar