måndag 4 juni 2012

Säg ja till nya grejer och kräv tydliga spelregler!

Ge oss besked om långsiktiga spelregler Det var budskapet från flera industriledare som jag träffat idag tillsammans med Per Åsling, som är ordförande i Centerpartiets industripolitiska arbetsgrupp. 

Välkomna förändringstryck! 
På förmiddagen lyssnar vi  till Staffan Zachrisson, som är VD för Volvo Aero. Han inleder med att betona den produktförnyelse som flygindustrin genomgår, inte minst mot bakgrund av ökade säkerhetskrav och högt ställda miljökrav. Volvo Aero har gjort en dramatisk förändring från att ha varit helt och hållet beroende av beställningar från försvarsmakten till att idag endast ha sex procent militär produktion.  Stefan Mattsson från Mattssonföretagen understryker också förändring och förnyelse. Vem kan vara mer trovärdig i att betona detta än en industriledare som varit verksam i varvsstaden Uddevalla.
 - Det som finns kvar av varvsindustrin här i Uddevalla är att vi utför konsulttjänster åt kineserna i marin design och där är vi på topp i världen, säger Stefan.  Alltså; den som kastar sig in i förändringen- oavsett om det är omställning från militär till civil produktion eller omläggning från att bygga världens största tankfartyg till att konsulta inom marin design- blir vinnaren. Idag gör Volvo Aero komponenter i 90 procent av världens flygindustri.  Mattssonföretagen har en omsättning som är i samma storleksordning som under varvsepoken.  - Man måste vara lyhörd för nya grejer, betonar Stefan. 

Jobba med attityder! 
Med framgångarna kommer ibland bekymret att få tag i arbetskraft och framför allt "rätt" arbetskraft som ska leverera i en bransch med högt globalt konkurrenstryck. Både Mattssonföretagen och Volvo Aero bekräftar svårigheterna. Vi för samtal om att knyta storföretagen närmare de små, om samarbete med högskolor och lärosäten och om att börja tidigt i skolan.
 - Det är en fråga om attityder. Om någon i TV antyder att verkstadsindustri är tråkigt så sprids den bilden, säger Stefan.
 - Vill man jobba med människor ska man jobba i industrin, understryker Staffan. 

Samverkan för att vara världsbäst på fordonssäkerhet! 
Vi åker vidare från Uddevalla till Göteborg och Chalmerska huset. Andrea Jowell- Svensson välkomnar oss och gör några reflektioner kring evenemangsstaden, handelsstaden och industristaden Göteborg. Jörgen Sjöberg från Chalmers berättar kort om en av Sveriges rikaste man genom tiderna;  William Chalmers som bodde i huset en period. Jörgen Sjöberg som är projektledare för AstaZero  går igenom hur satsningen på Europas främsta anläggningar för fordonssäkerhet och testkörning växer fram i Hällered utanför Borås.  Mixen av akademins uthållighet, det offentliga ägandet och de kommersiella intressena diskuteras runt bordet. Kanske är det detta som är verklig industripolitik; en unik anläggning som pekas ut av akademin, som väcker intresse hos de kommersiella aktörerna genom avtal och som till stor del finansieras av det offentliga. 

Konkurrensfördelar för dem som springer före! 
Under resten av eftermiddagen ger Karl-Johan Runnberg, Volvo Cars samt Gunilla Sandström, Miljölots AB och Martina Wettin från Nordisk Vindkraft viktiga inspel till industriell utveckling. Gunilla Sandström understryker den storyn som finns i samhället som helhet men också hos oss som individer när det gäller miljöarbetet. Vi protesterade exempelvis mot klorutsläppen och såg därmed till att svensk pappersindustri var först med pappersmassa utan klor. Det gör att den typen av anläggningar har konkurrensfördelar än idag. 

Snabba besked och tydliga spelregler! 
Martina Wettin tydliggjorde dilemmat som finns när vi har stora visioner för en stor värld och det stormar in stora investeringar som vill få avkastning på sitt kapital i exempelvis vindkraft. Och så tar det stopp i den lokala demokratins kvarnstenar. Viktiga samhällsutmaningar krockar med det som egentligen är det finaste vi har, men som i sin extrema form blir demokratins motpol, menar Martina och efterlyser tydligare och snabbare besked från politikernas sida när det gäller bygglov, tillstånd och andra delar i planprocesserna.  Långsiktiga spelregler och tydliga besked är också sammanfattningen på den sista delen av min dag. Ett flertal företrädare från Volvo Cars menar att det har varit alltför mycket ryckighet tex i fråga om etanolens vara eller inte vara. Många företag har plöjt ner massor med tid och pengar och under en period ökade antalet fordon med etanoldrift, men nu minskar etanolförbrukningen. Styr med spelregler som minskar CO2- utsläppen, råder Volvo Cars och tycker att vi ska lägga av med "flummet" om en fossiloberoende fordonsflotta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar