onsdag 30 maj 2012

Allt klart för Europas viktigaste anläggning för trafiksäkerhet

Nu är allt klart för byggstart för den sk ASTA- anläggningen i Hällered utanför Borås. Tack vare många goda krafter i regeringen, i statliga verk, i Borås stad, i fordonsindustrin, på Chalmers, SP i Borås och 55 miljoner kronor från Västra Götalandsregionen blir det möjligt att sätta spaden i jorden för det som ska bli en av världens mest moderna anläggningar för testkörning och trafiksäkerhet. AstaZero är det offeciella namnet på projektet och de anspelar på nollvision när det gäller dödlighet i trafiken och det anspelar också på nollvision eller oberoende när det gäller miljö- problem och utsläpp från trafiken. Med en fordonsindustri som alltmer fokuserar på miljö och säkerhet, som orkar avsätta medel för forskning och utveckling och som därmed skaffar sig konkurrensfördelar, lägger grund för tillväxt och nya jobb, kan vi känna oss trygga och stolta i Västsverige. Huvudorsaken till att projektet slutgiltigt kommit på plats är att regeringen ytterligare ökat på anslagen för det sk FFI- avtalet som är ett program för fordonsstrategisk forskning och innovation. Då kan näringslivet också öka på sina insatser genom motfinansiering. Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland beslutade helt nyligen att öka sin andel från 45 till 55 miljoner kronor, vilket sammantaget gör att investeringskostnaden är på plats och att Västsverige kan lägga ytterligare en satsning i raden av satsningar som gör oss till den regionen i Europa som satsar mest på forskning och utveckling. Det ger möjligheter till tillväxt och nya jobb. Ett viktigt besked till många ungdomar som snart tar studenten och funderar på om de ska plugga vidare till ingenjörer i fordonsindustrin. Gör det, Västsverige fortsätter att satsa på Era möjligheter till jobb.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar