tisdag 15 maj 2012

Ta tillvara Västsveriges möjligheter!

Idag har Centerpartiet presenterat budgeten för 2013 i Västra Götaland. I arbetet med att ta fram budget får man gräva i siffror och prognoser, men det är också nyttigt att tvingas fundera kring visioner och framtidsutmaningar och vartefter formulera en text om varthän, i det här fallet, Västsverige ska gå.

Den bild som tornar upp sig på min näthinna allt mer är den enorma potential som en liten region i norra delen av Europa, trots allt kan ha. Vi har bäst potential i Europa om man går efter andelen forsknings- och utvecklingsresurser per invånare. Det finns även studier på senare år som hr rankat oss bland de bästa i världen, snäppet efter Silikon Valley, om man bara går på tillgången på FoU-resurser. En viktig uppgift blir således att behålla den höga FoU-andelen och helst förbättra den positionen. Det förutsätter i sin tur att företag som Volvo Cars, Astra Zeneca och Kemiindustrin varaktigt vill vara kvar och satsa här. Det gäller också att en mängd aktörer, inte minst högskolor och universitet är på tårna för att hämta hem de enorma mängder forskningsmedel som finns inom ramen för EU:s forskningsprogram Horizon2020. Här finns 80 miljarder euro att ta av.

Någon kanske undrar varför det är så viktigt med FoU-medel. Tillgången på FoU-medel är avgörande för att kunna ta tillvara på nya ideer på arbetsplatser och i företagen. Nya ideer kan då bli en studie, en studie kan bli ett projekt mellan flera företag och ett lärosäte, som efter fler studier och tester kan bli en prototyp för en ny produkt till ett fordon eller i ett läkemedel. Prototypen kan så småningom bli föremål för kommersialisering, masstillverkning och försäljning vilket kan ske i ett redan befintligt företag eller i ett helt nytt företag, som i sin tur kan nyanställa och därmed öka arbetstillfällena och därmed kan fler människor försörja sig här i Västsverige, så att vi får fler skattebetalare och ökade skatteintäkter så att vi kan säga i nästa års budget i Västra Götaland att nu har skatteintäkterna ökat igen så att vi har ännu bättre möjigheter att finansiera en bra sjukvård. Precis så ökar skatteintäkterna just nu och prognosen är att ökningen fortsätter under 2013.

Någon kanske invänder- ja, men vi har faktiskt arbetslöshet. Det är helt riktigt. Fast i Västsverige är exempelvis ungdomsarbetslösheten inte lika hög som i övriga Sverige. Ungdomsarbetslösheten sjönk under 2010 och 2011. Hela 45 000 nya jobb skapades i Västra Götaland under dessa båda år. Det är en fjärdedel av alla nya jobb som har skapats i Sverige! Så egentligen är inte huvudproblemen arbetslösheten som sådan, utan att vi inte har rätt sorts utbildning hos befolkningen för att ännu fler ska få jobb. Det är redan brist på ingenjörer och inom några år kommer det att bli brist på t ex sjuksköterskor. Därför menar Centerpartiet i dagens budget, att en av de viktigaste åtgärderna för att få fler skatteintäkter till Västra Götaland, är att satsa på kompetensförsörjning genom sk kompetensplattformar och validering. Se till att så många som möjligt kan få utbilda sig inom de sektorer och de yrken där det finns jobb och där det finns risk för eller redan är brist på arbetskraft. Se också till att ta hand om dem som redan har rätt utbildning, men som av olika skäl inte har ett papper på vad de faktiskt kan. Det är ett billigt och enkelt sätt för arbetstagarna, arbetsgivarna och samhället som helhet om alla som har kompetenser kan få papper på det och snabbt komma i jobb. Vi kan gärna diskutera fördelning till sjukvården i sina detaljer och här har Centerpartiet förslag. Men snabbaste sättet att få mer medel till sjukvården är att ge stimulanser så att skatteintäkterna ökar genom att hämta hem FoU-medel, genom uppmuntran av ett gott företagsklimat och satsningar på kompetensförsörjning. Det är en av huvudbudskapen i Centerpartiets budget inför 2013.

2 kommentarer:

  1. dagenssamhalle.se/nyhet/skattemiljarder-pa-villovaegar-2757

    SvaraRadera
  2. Det finns säkert delar av Riksrevisionens rapport som är relevant. Men de samhällsekonomiska kalkyler som görs för vägar och järnvägar i Sverige tar inga hänsyn till förhållandet att två huvudstäder ( i detta fall Oslo och Köpenhamn) bör eller ska bindas samman. På ett möte nyligen när vi i regionerna samtalade med regeringen om infrastruktur poängterade representanter från Trafikverket just detta att aspekter som har bäring på internationell trafik inte vägs in i kalkyler.

    SvaraRadera