tisdag 10 juli 2012

Stora eller små kommuner- det är frågan

Nyligen uttalade sig Uddevalla-Postens chefredaktör Göran Nyberg att Färgelanda, Munkedal och Uddevalla kommun bör slås samman till en storkommun. Förslaget kommer säkerligen inte att väcka förtjusning. Bohusläningens ledarsida pekar idag på att en större kommun inte alltid är rikare än en liten.

Men förslaget från Göran Nyberg är välgörande för debatten. Vi behöver prata mer om hur välfärden ska finansieras i framtiden. Hur ska en liten kommun med en minskande befolkning ha råd med stora investeringar i skolor och dagis eller som i det aktuella fallet med nya VA-ledningar ? Små kommuner kan samarbeta mer med större kommuner om vissa projekt - ja, visst. Men om en liten kommun överlåter alla större projekt i samarbeten med större kommuner vad bli då kvar av det kommunala självstyret i en liten kommun? Hur ska medborgarna kunna utkräva ansvar vart fjärde år i en kommun vars viktigaste investeringar och driftskostnader sker via kommunalförbund som inte är direktvalda av folket?

Under tiden växer de verkligt stora kommunerna ännu mer. Stockholm kommer att växa med ett Göteborg inom ett par årtionden. Jag hade Sten Nordin (m), kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad, som middagskavaljer nyligen. Han berättade om tio nya grundskolor som byggs just nu och att det frestar på för en stor kommun att expandera så kraftigt och så snabbt. Göteborg anses för litet i förhållande till den internationella miljö som Göteborg ska konkurrera i. Astra Zeneca och Volvo skriker efter arbetskraft. Alltför få nyckelpersoner vill flytta till Göteborg för det saknas skolor av internationell klass som kan locka hit Europas bästa ingenjörer och världens duktigaste läkare med familjer. Sverige pressas från två håll. Göteborg anses för litet och en storkommun i Uddevalla anses för stor.

Det är därför som vi behöver prata mer om hur vi vill att Sverige ska se ut. Inte bara avfärda förslag av den typ som kommer från Göran Nyberg. I Västra Götalandsregionen diskuterar vi just nu hur vi ska öka attraktiviteten, kreativiteten, produktiviteten och solidariteten i hela Västsverige. Alla fyra honnörsorden är lika viktiga. Med en tillräckligt attraktiv region som lockar hit arbetskraft kan kreativiteten öka. Fler människor vågar pröva vingarna i nya företag. Med ökad attraktivitet och ökad kreativitet blir det också enklare att ställa högra produktivitetskrav på redan befintlig verksamhet. Kommuner eller andra myndigheter som dragit på sig en alltför stor kostym vågar rationalisera utan att skicka människor i arbetslöshet. Om vi blir mer attraktiva, mer kreativa och mer produktiva kommer det också att finnas resurser till att vara solidarisk med alla medborgare, också med dem som står allra längst från arbetsmraknden, de som behöver vård och omsorg och de som lider av en obotlig sjukdom. Västsverige har alla möjligheter- en region som tillhör den mest internationella och mest innovativa i Europa samtidigt som det finns en unik och lokal samhörighet. Bohuskusten spelar i en särskild division inte minst så här års. Idag kan vi läsa i Bohusläningen att Fjällbacka är världens vackraste skärgård och i Grundsund fick jag nyligen information om eldsjälar som vill sätta Skaftö på världskartan. Denna veckan öppnar släktingar till Carl Wilhelmsson upp den berömde kostnärens bostad i Fiskebäckskil för allmänheten. För ett tag sedan träffade jag styrelseordföranden i Mattssonföretagen, Stefan Mattson, som berättade om att Uddevallaingenjörer tillhör världseliten när det gäller att exportera marin design. Fyrbodal måste lyfta fram vad vi faktiskt har som kan öka attraktiviteten och få fler att flytta hit så att vi kan utveckla kreativiteten och våga fokusera på produktiviteten. Då kan också solidariteten öka så att vi kan stärka välfärden i hela Fyrbodal. Då blir kommunsammanslagningar - eller kommundelningar bara en liten del av en helhetslösning, inte ett försök att krypa undan svårlösta välfärdsproblem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar