söndag 7 juli 2013

Fler jobb kommer med ökad konkurrenskraft

Har nyss lämnat Almedalen efter fyra välfyllda dagar av energipolitisk debatt, arbetsmöten med kollegor och vänner, besök på Europahuset i Visby där ministrar och Europaparlamentariker redogjort för skeendet i världspolitiken samt trevliga middagar på den soliga ön Gotland. 

Funderar över talen i Almedalen. När jag var på väg till Gotland hade statsminister Reinfeldt just talat och Jonas Sjöstedt stod på tur. På fredagskvällen äntrade Björklund talarstolen i Almedalen, i går slog jag mig ner i gröngräset intill Palmestatyn för att lyssna på Annie Lööf och idag laddade jag ner Löfvens tal i mobilen medan jag vilade vid poolen på Gotlands enda Scandic hotell. 

Det är en enorm möjlighet till kompetensutveckling att få lyssna på flera partiledartal på några få dagar. Det bestående minnet blir nog att alla pratade jobb. Löfven ska åstadkomma Europas lägsta arbetslöshet till år 2020 och Reinfeldt hyllade de branschvisa avtal som slutits för att sänka trösklarna för ungdomar på arbetsmarknaden. Annie Lööf påpekar behovet av bland annat sänkta arbetsgivaravgifter. Hon kräver också att andra sjuklöneveckan ska avskaffas. Allt för att gynna de små företagen och förmå dem att anställa fler. 

Regeringen har regerat i sju år med huvuduppgiften att förorda en arbetslinje. Löfven instämmer idag i den linjen och säger att hans arbetslinje kräver ännu mer av individen. Tidigare mornar och beskare morgonkaffe var hans metafor för att socialdemokraterna kommer att ställa högre krav på individen på arbetsmarknaden. Annie Lööf underströk att arbetslinjen bara är halv idag.  För att få en tydlig arbetslinje krävs tydligare fokus på företagen och framför allt sänkta kostnader så att företagen kan anställa, menar hon. 

Det är jättebra att det finns ett brett stöd för att hålla nere arbetslösheten. Men det gäller också att inse att minskad arbetslöshet ibland går via uppsägningar och rationaliseringar i ett företag och kraftig expansion i ett annat. Ett företag får en oväntad stor order, ett annat företag tappar sin order. Ett företag behöver rekrytera nya medarbetare, men får inte tag på rätt kompetens. Ett annat företag tvingas säga upp folk i väntan på bättre tider. Det kan vara välkommet med kortare sjuklönevecka eller lägre arbetsgivaravgift, men i grunden måste svenska företag ha bättre, effektivare och mer efterfrågade produkter för att kunna konkurrera. Vi måste vara smartare och kunnigare än vår omvärld, i grunden hjälper det inte att sänkt kostnaderna för samma typ av produktion. Det viktiga är att långvarigt hålla högre kvalité på produkterna än våra  konkurrenter. För att kunna vara smartare än omgivningen kan några företag behöva säga upp folk, ett annat företag behöver få hjälp att få tag på nyckelpersoner och nyanställa ett stort antal personer. Det handlar inte om enbart lägre kostnader utan om att hitta mervärden i produktionen, processen eller försäljningen som ingen av konkurrenterna klarar av.  Se till att man blir Sverigeledande eller världsbäst på en viss typ av produktion. Traditionellt är Sverige duktiga på det. Vi konkurrerar om kunskap, inte med låga löner eller nödvändigtvis lägre kostnadsläge. Annie berörde det i sitt tal i går. Hon pratade om att vi måste konkurrera med dem som är duktigare än oss och framför allt se till att den kunniga arbetskraften får chans att komma hit. En känga till Sverigedemokraterna som tror att man kan konkurrera genom att stänga gränser. 

Annie betonade också behovet av lärlingsutbildningar för att snabbare få in yrkeskunniga ungdomar i jobb. Runtom i Sverige jobbar regionerna med kompetensplattformar på uppdrag av näringsministern som ska ge en bättre matchning på arbetsmarknaden. Det uppdraget är oerhört väsentligt för att få en mer flexibel arbetsmarknad där arbetskraften snabbare kan sättas in där arbetskraft saknas. Det är bra att alla partiledarna har pratat jobb i Almedalen i år, men det hade varit en fördel om ökad konkurrenskraft hade haft en tydligare plats. Det är ökad konkurrenskraft som gör att företagen anställer. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar