fredag 4 oktober 2013

Om Schartaunism och chefers toalettbesök

- Schartaunismen bet inte på mig, säger Percy Barnevik med eftertryck. 
- Jag ville förändra världen, skaffa mig Sveriges största boksamling och jag ville ha lön med en rejäl pension, säger han. Numera har Percy Barnevik en befriande distans till det ögonblick då det avslöjades för svenskarna att han skulle få 900 miljoner kronor i pension. 
En av världens största industriledare fick möjligen sin drivkraft i motståndet mot den bohuslänska schartaunismen, som byggde på inbundenhet, att du aldrig skulle tro att du är något. Chanserna var större att komma till himlen om du höll låg profil, menade förkunnaren Henrik Schartau.
 - Men jag bar på ett annat bohuslänskt arv, inleder Percy med allvar i rösten och så berättar han om tryckeriet i Uddevalla där han började sin bana.
 - Det var ett litet företag med 12 anställda. Vi var som en familj allihop där alla hjälpte till. 

Kontrasterna blev stora när Percy ett antal år senare klev in i storföretagens värld.
 - När jag kom till Sandvik undrade jag om de som jobbade där någonsin hade träffat sina kunder. 
 - Min mission blev att återskapa det lilla företagets karaktär i det stora företaget. 

Percy Barnevik har klivit upp på scenen hos Sveriges Kommuner och Landsting  för att berätta om sitt liv och sin bok. Vi ska fira folkstyrets 150- års jubileum och passar på att lyssna på olika föredrag. Percy ger oss en del tydliga besked om ledarskapets fallgropar och ledarskapets möjligheter, som han sammanfattat i sin bok  "Jag vill förändra världen".  Han inleder ödmjukt.
 - Jag gjorde många misstag i min ungdom. Det kan ni läsa om i boken, säger han. 
Men därefter är ödmjukheten bortblåst. Barnevik ger oss handfasta tips om ledarskap. Mest kritisk är Percy mot långa ofokuserade möten. Arbetsmarknaden präglas av en ansvarsupplösande möteskultur, menar han.
 - Jag har en aversion mot möteskulturen. Det är så lätt att hänvisa till vad mötet har bestämt. Det är skitprat, människor måste ta ansvar själva, säger han med eftertryck. 
Det är chefernas effektivitet som avgör det mesta i ett företag eller på en arbetsplats, menar han. 
-Avbryt långpratare på mötena och lås dörren för dem som kommer sent till mötena, tycker Percy.
Då kommer de aldrig för sent någon mer gång. 

Han berättar om sina erfarenheter som chef på Sandvik och ABB.
 - Vi minskade personalstyrkan på huvudkontoren med 90 procent. Jag blev av med folk jag inte gillar och kunde ägna mig åt att ta tillvara potentialen på gräsrotsnivå. Där finns alltid mer kraft än man tror.
 - Det är skrämmande hur lite av potentialen i våra hjärnor som tas tillvara. Percy började jobba med delegering och ansvar, träning och tillit. Han utvecklade arbetsmiljöer där det var tillåtet att ta risker och göra fel.
 - Medarbetare ska användas till sådant de är bra på. Skäll aldrig på dem!, råder Percy Barnevik. 
Och hans mission gav resultat.
 - Sjukfrånvaron sjönk direkt. 
Själv ägnade han sig åt att vara extremt tillgänglig.
- En stol för VDn behövs inte, sätt dit en halmdocka. Jag rörde på mig hela tiden som VD, men jag använde aldrig ordet bortrest och jag fanns alltid till hands. Jag hatar människor som säger att de inte kan nås för att de sitter i möten hela dagen. De äter väl  lunch eller går på toaletten ?, frågar Percy med sin underbara retorik. 


Han berättar om 90- talskrisen. När han stängde 40 fabriker i Tyskland, Schweiz och Italien och antalet uppsagda var ungefär 25 000. 
- I Neapel där jag stängde en fabrik fick jag ha skottsäker väst på mig. Det var lite störande, men man får räkna med att vara hatad som chef, fortsätter Percy. 
Barnevik återkommer ständigt till effektivitet och att skydda din tid. Det är avgörande att kunna fatta snabba beslut. 
- Se till att hålla perfektionisterna borta. Om dom får styra springer konkurrenterna i från dig, menar han.
- Förlora pengar är ingen fara, men förlorad tid är för alltid förlorad.  
Han påminner oss om våra fulltecknade almanackor.
 - Se till att du har 25 procent luft, så att du aldrig fördröjer andras möten. Ibland bar Percy ut stolarna från möteslokalen. Om alla stod upp under mötet blev det kortare och effektivare. 
I effektiviteten och snabbheten ligger också behovet av ständiga förändringar.
 - Du måste förändra hela tiden. Människan är till naturen tveksam till förändringar. Men stannar du cykeln så faller du.  
Percy återkommer till jakten på tid, också i vardagen på jobbet.
 - Jag har arbetat många timmar, men i ett visst läge blir man ineffektiv. Gå hem kl 18 istället för kl 20. Tänk på att allt som är bråttom är inte nödvändigtvis viktigt. Av alla inkommande ärenden kan man slänga 60 procent i papperskorgen, 20 procent kan du delegera och 10 procent tar du hand om själv. 
- Älta inte frågorna. Fatta beslut! Och töm skrivbordet varje dag, tillägger Percy. 

Det är lätt att få intrycket att Percy Barnevik har varit en hatad och hänsynslös typ. De omdömena har han fått många gånger. Men man måste våga vara chef och vara medveten om att chefer inte är älskade på någon arbetsplats. Percy skiljer också tydligt på beslutsfattandet i sig som ofta kan vara drastiskt och konsekvenserna av besluten. 
- I genomförandet måste man visa empati, säger han. 
Och strid aldrig för stridens skull, betonar han.
 - Slåss bara när andra alternativ är uttömda. Slåss bara när det är värt det. Slåss bara när du vet att du kan vinna, manar Percy Barnevik. 

Han berättar  om kriser som han gått igenom som industriledare. Exempelvis när journalister hade hittat ett par anställda som smugglade datorer till Ryssland. I sådana lägen ligger det nära till hands att gå ut och dementera. Det ska man inte göra, betonar Percy
.- Du måste utgå från att journalisterna ligger före dig och du måste utgå från att problemet är värre än vad det först verkar. Inga kriser av denna typ kan passera utan blod på golvet, fortsätter Percy och berättar öppenhjärtligt att han var nära att avgå vid det tillfället för att rädda företagets rykte. 
Men eftersom Percy Barnevik aldrig gick ut och dementerade smugglingen kunde han överleva som chef när bevisen kom att smuggling hade förekommit.
 - Jag kunde inte anklagas för att ha ljugit, alltså överlevde jag, menar han. 

Ju mer jag lyssnar på Percy, desto mer förstår jag att ledarskapet handlar om ärlighet. Ärlighet i vid bemärkelse, alltså inte bara i meningen att tala sanning. Att vara ärlig i meningen att ge möjligheter för alla medarbetare att förstå sammanhangen.
 - Det handlar om tydlighet och att komma i håg att människor glömmer.Låt inte människor lämna rummet utan att de har förstått, manar Percy. 

Jag tycker mig också kunna hitta spår av schartaunism i det som Percy Barnevik säger. Mot slutet betonar han iallafall att man inte behöver vara bäst själv.
 - Det är teamet som ska vara bäst, förtydligar han. 
På ABB skapade han 1200 team av företagets 200 000 anställda. Det blev det lilla företagets karaktär i det stora företaget. Det lilla Uddevalla i den stora världen. Så enkelt det låter, men säkert svårt i praktiken. Tack Percy för tipsen. Jag ska läsa boken! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar