tisdag 8 juli 2014

Om sjukvård, transittrafik och ett dopp i Strömstad

Hitta en vara som är tullfri att ta in i Norge, t ex ett livsmedel som normalt sett inte odlas i Norge. Transportera in varan och transportera sedan ut den igen och vips kan du få del av EU:s transportstöd. Idag får vi lite information om några av de mest innovativa affärsidéer som säkert varit framgångsrika tills dess de fastnat i Tullens garn vid EU:s yttre gräns mellan Sverige och Norge. Jag besöker KGH Customers services i Strömstad tillsammans med kollegorna Peter Dafteryd och Hans-Inge Sältenberg.

På besök hos KGH Customs Services i Strömstad. 

I början av 60-talet irriterar sig Karl G Hansson sig på de oändligt långa lastbilsköerna vid gränsen och så småningom skapar han en affärsidé som mellanhand mellan företag och myndigheter för att underlätta gränspassage. Idag hjälper företaget till med att fylla i såväl de enkla blanketterna för tulldeklaration, som att hålla avancerade utbildningar för företag som vill ha totalkoll på tull- och momsregler i de flesta länder inom EU. KGH är också med och bygger upp infrastruktur för tull, polis och olika gränsmyndigheters samarbete via FN-finansiering runtom i världen. Officiellt är huvudkontoret Göteborg idag, men den största verksamheten finns i Strömstad. 

Under samtalet går det upp för mig vilka enorma volymer mat, kläder och industrivaror som passerar den förhållandevis lilla gränsen mellan Sverige och Norge varje dag. Och i takt med att vi pratar blir det också tydligt att vi egentligen inte pratar om gränsen mellan Sverige och Norge eller ens om en postering vid EU:s yttre gräns. Berättelserna vi får från KGH Customers services handlar ytterst om strategier och produktionsplanering för en mängd företag. Om ett möbelföretag producerar bordsskivan i Portugal och bordsbenen i Danmark är det ett tydligt EU-ursprung. Om man flyttar tillverkningen av bordsben till Kina blir varan helt plötsligt kinesisk och enbart de höjda tullarna kan göra att företaget väljer att fortsätta produktionen inom EU:s gränser. KGH hjälper företag med information som de behöver för att fatta beslut på aktuella fakta om moms- och tullregler. Vi konstaterar att det finns en protektionism inom EU. 

Våra värdar pekar på möjligheter som företaget kan erbjuda i form av kortare transporter, effektivare processer och en totalt sett smidigare hantering av alla varor som ska deklareras. Precis så som Karl G Hansson tänkte från början. 
- Samtidigt finns det mycket kvar att göra för att underlätta för den legala trafiken, understryker våra värdar på KGH. Då får tull och polis resurser över att ta itu med den illegala trafiken, menar de. 
- De lastbilstransporter med lax som går exakt samma volym vid exakt samma klockslag varje dag, varför ska de behöva stanna och visa upp ett papper. Det borde gå att sköta helt digitalt, betonar de innan vi lämnar deras trevliga lokaler på Tångenvägen i Strömstad. 

Samtal om sjukvården i Strömstad med Peter Dafteryd och
Hans-Inge Sältenberg. 
Tidigare idag besöker vi Strömstad sjukhus. Eller rättare sagt, semestertiderna gör att vi mest befinner oss utanför sjukhuset för att prata om möjligheter i stort för sjukhuset och för vården för Strömstadborna. Från januari nästa år tar Praktikertjänst över specialistsjukvården som finns här. Likadant gör Praktikertjänst i Lysekil och Bäckefors. En privat aktör får möjlighet att ta ett helhetsgrepp på öppenvårdens specialitéer vid dessa tre sjukhus. Det vinner patienterna på, det vinner personalen på och det vinner NU-sjukvården på. Det är omöjligt för dessa små sjukhus att hävda sig i de stora sammanhangen med Uddevalla sjukhus och på NÄL. När en privat aktör får ansvar för den samlade vården vid tre mindre sjukhus kan de koncentrera sig på just det och göra bästa möjliga för patienterna, utan att riskera störningar via brister i slutenvården på de stora sjukhusen. Mina kollegor Peter Dafteryd och Hans-Inge Sältenberg understryker att nu öppnas möjligheter att samla mer vård på Strömstad sjukhus. Kommunens korttidsboende och den palliativa vården som finns i icke helt ändamålsenliga lokaler i andra delar av staden bör flytta till Strömstad sjukhus, anser de. Då frigörs ytor för särskilt boende i dessa lokaler och korttidsboendet får större ytor på sjukhuset som möjliggör något fler platser än i dag. Ett mycket bra vallöfte från Centerpartiet i Strömstad, tänker jag medan färden tar mig till Lagunen där det blir ett dopp bland alla norska turister. Ja, i trängseln hittar jag även en gammal kompis från Hålta, som bestämt dig för att semestra i Strömstad några veckor. Ett klokt beslut känns det som. Solen skiner från en molnfri himmel och temperaturen visar närmare 30 grader när jag vänder hemåt efter en lyckad dag. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar