fredag 5 september 2014

Om Kinnarp och sju punkter för träindustrin

- Detta är landsbygdens återtåg! 
Jag sitter på ett konditori i Kungälv med Susanne Rudenstam som jobbar på Sveriges Träbyggnadskansli. Vi faller varandra i talet hela tiden under det korta frukostmötet där vi ska avhandla ämnet trä. Susanne är på väg till Nordens största mässa inom trä- Trä & Teknik och jag ska också dit, fast någon dag senare än Susanne. Eftersom Västra Götalandsregionen lagt resurser på dessa frågor och jag engagerat mig en del kände vi båda ett behov av att träffas. Vi startar resan kring industriell utveckling inom trä i rasande tempo medan några farbröder i keps ramlar in på konditoriet för att fylla magen lite efter dagens första arbetspass. 

Susanne påminner mig om u- landssyndromet som Sverige fortfarande känner av inom trä. Vi exporterar brädor och pappersmassa från svenska skogar, men vi förädlar alldeles för lite. Susanne påminner också om den överdrivna rädslan för att bygga flerfamiljshus i trä sedan alla stadsbränder på 1800-talet.  I hundra år har vi inte fått bygga flerfamiljshus i trä. Sedan 1994 är byggnormen ändrad från att gälla materialet till att istället bygga på funktionen. Hela bostadsområden, nya våningar på äldre hus, idrottshallar, broar och många andra konstruktioner byggs nu i trä. 
- Nu är det våra ambitioner att hejda klimatförändringarna som framför allt driver på ökat bostadsbyggande i trä, poängterar Susanne. 

Vi bläddrar i den vackra boken om Trästad som några länsstyrelser och Västra Götalandsregionen producerat tillsammans. Tjusiga bilder på hur ett helt kvarter i Karlstad byggts på med träkonstruktioner eller någon som uttalar sig om vackra broar i trä. Tankarna hissnar medan Susanne pratar engagerat om industriell utveckling inom trä. 

När jag anländer till Nordens största mässa inom trä får jag först lyssna till Robin Ljungmar från TMF ( trä- och möbelföretagen) som betonar betydelsen av förädling. Vi mångdubblar omsättningen om vi förädlar trä, istället för att bara skicka iväg råvaran eller sågat timmer. 

Under lunchen pratar vi om hur undanskymd skogen och träindustrin är i den allmänna debatten. Och ofta blir skogen någonting som bara ska sparas åt kommande generationer i form av reservat eller något som dom hemska skogsägarna bara vill skövla undan för att tjäna pengar. 

SKOGEN VÄXER SNABBARE ÄN AVVERKNINGEN
Men skogen växer som aldrig förr i Sverige och vi hinner inte avverka i den takt som den växer, understryker Susanne medan vi dricker ur morgonkaffet. 
- Och nu måste miljörörelsen faktiskt välja, konstaterar Susanne och jag. 
Antingen vill man hejda klimatförändringarna genom att minska användningen av betong, byta ut malm, sten och grus mot något mer miljövänligt och då måste man hitta andra råvaror för exempelvis bostadsbyggande. Vi har nu mer skog i Sverige än vi haft på 100-tals år. Varje år växer skogen med ca 120 miljoner kubikmeter och vi avverkar endast ca 90 miljoner kubikmeter. 

- Man kan inte bara vända sig emot avverkning eller uttrycka sig negativt om kalhyggen. Avverkade områden återplanteras och bara inom några få år kan man inte se att området varit kalhygge, understryker Robin Ljungmar under vårt lunchsamtal. Anna- Sara Perslow visar mig runt bland montrar och utställningar på Trä & Teknik, Nordens största mässa inom trä. Häftiga träkonstruktioner som tagits fram för demonstration på mässor och utställningar. Och som ger inspiration inför framtiden. 
Hon sträcker ut handen och visar en konstruktion från Välinge, där trät sätts ihop helt utan spik eller skruvar. Det fogas samman genom ett "klick". Hon visar mig exempel på minibostäder som man kan sätta upp på tomten utan byggnadslov. De är smarta utföranden och bara att plocka ner när man tröttnat på att bo på en viss plats. Kerstin Johansen från Linköpings Universitet bekräftar också hur trä efterfrågas som miljövänligt material bland hennes studenter. Hon menar att de får upp ögonen för trä efter att först ha nosat på stål. Och de blir överraskade över hur användbart träet är. Hon understryker behovet av att studenterna får lära sig vad som händer med trä i mötet med andra material. Och så visar hon inspirerande bilder från Mässor och bilsalonger där exempelvis Renault har lagt in trägolv och trästolar i sina bilar. 
- Tänk om svensk bildindustri skulle ta tillvara på svensk skog för sin inredning säger hon och påminner oss om att förr hade många fordon trädetaljer, istället för plåt. 

HÅLLBARA LÖSNINGAR 
Jag lyssnar på Per- Arne Andersson som är VD för Kinnarp. De är störst på inredningslösningar i Europa. Och trä står i fokus. Det började med skrivbord i ett familjeföretag 1942. Och sedan har det vuxit till hela inredningslösningar. Produktion sker på fem ställen i Sverige och på två platser i Tyskland. 
- Vi köpte fabriker i Minden och Worms' och har tagit deras tillverkning till en högre nivå, säger Per- Arne som djärvt deklarerar att Kinnarp producerar i huvudsak i Sverige till dem som kan betala för det allra bästa och det mest hållbara. 
- Här i Sverige finns kunnande och kompetens. Vi har fokus på att bygga på ett hållbart sätt, understryker han. 

Det känns nästan som en saga, som just landsbygdens återtåg. Enorma värden ute i skog och mark växer så det knakar, väntar på att bli avverkat och använt i möbler, bostäder eller detaljer i fordon. Skogen blir något att räkna med, en rejäl råvara som kan ersätta stål och betong. Vad väntar vi på, tänker jag medan jag promenerar vidare bland hundratals utställare. Jag hör mig för bland montrarna. Några menar att skogsindustrin och träindustrin är alltför konservativa. Vill inte stöta sig med traditionerna, liksom. Sågverken som sågar vill fortsätta att såga och sälja brädor. Inte så enkelt att tussa i hop sågverkens folk med arkitekterna på Göteborgs flottaste arkitektkontor. Anna-Sara berättar att just träindustrins möten med arkitekter har varit en av de mest välbesökta mötena på Mässan. Det finns et intresse att modernisera träindustrin, menar hon. Och kanske är sågverkens möten med arkitekterna helt nödvändigt för att skogen ska kunna bli en ny guldgruva, en lösning på våra klimatförändringar samtidigt som vi får uppleva landsbygdens återtåg. 

Idag medverkade jag också i en debatt om trä på Svenska Mässan. Det blev som vanligt alltför lite tid till rejäla utläggningar och diskussioner, bara korta frågor och order om korta svar från moderatorn. Det jag själv skulle vilja säga om skogen och framför allt träindustrins framtid är följande: 

1. Skogsriket är samlingsnamnet på en kraftfull satsning på skogsindustri och utveckling inom träbranschen i Sverige de kommande åren 
2. Ta tillvara trä som råvara för reducering av utsläpp från västhusgaser 
3. Uppmuntra innovationer och produktutveckling inom trä & teknik så att väsentliga mervärden inom trä stannar inom landet 
3. Använd trä för att modernisera en stagnerad syn på bostadsbyggande i Sverige 
4. Satsa på infrastruktur, såsom järnväg och sjöfart för effektiva transporter och export av skogsråvara samt industriprodukter inom trä 
5. Öka andelen trä i stommar och konstruktioner till flerbostadshus
6. Ta tillvara kunnande och kompetens som finns inom trä hos företag och mindre industrier 
7. Satsa på utbildning och kompetensförsörjning inom trä för långsiktighet inom träindustrin 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar