måndag 11 april 2011

Tack och lov att regeringen gör förändringar i sjukförsäkringen!

Jag har haft många telefonsamtal med människor de senaste åren som ramlat mellan stolarna i sjukförsäkringen. Ofta är det en blandning av dålig attityd från Försäkringskassan, brist på rehabiliteringsinsatser, otur och ibland också felaktiga beslut. Idag kom beskedet från bl a Solveig Zander (c) i socialförsäkringsutskottet att justeringar ska göras. Jag fick tillfälle att ställa frågor till Solveig så sent som i går kväll och hon är mycket tydlig med vad som nu ska gälla; - Så kallad förrehabilitering ska införas, dvs att rehabilitering ska påbörjas redan under sjukskrivningstiden och inte dröja. Fler människor ska rehabiliteras tidigare! - Människor som hamnat i kläm ska inte behöva vara oroliga för sin ekonomi. Är man sjuk ska man behålla sin sjukförsäkring. - Tillämpningen av lagen ska kunna ske med undantag.
Ibland är det helt enkelt oskäligt, av allmänmänskliga hänsyn, att kräva att en person ska söka jobb. - I särskilda fall ska en speciell ersättning utgå även efter arbetslivsintroduktion. - Ytterligare jobbmöjligheter för dem med nedsatt arbetsförmåga som är på väg till arbetsmarknaden. - Det ska införas regler som innnebär att människor utan SGI, dvs sjukpenninggrundande inkomst ska kunna få en tidsbegränsad sjukpenning. - Beslutsunderlagen ska bli bättre.
I klartext betyder det att Försäkringskassan måste prata mer med alla inblandade så att rättstryggheten ökar och korrekta beslut kan fattas. Det handlar om att förbättra tilltron till Försäkringskassan. - I vissa fall ska människor som hmnat i kläm också kunna få bostadsbidrag. Exakt i vilken form är ännu inte klart. - Vi pratar om omedelbara förändringar. Människor som hamnat i kläm ska få tillbaka sin sjukförsäkring från och med 1 januari 2012 Flera justeringar görs alltså, men i övrigt ligger sjukförsäkringsreformen fast, dvs arbetslinjen är det centrala. Människor ska få aktiv hjälp att komma tillbaka i jobb. Vi minskar lidande och minskar kostnaderna om så många som möjligt jobbar och om så många som möjligt får hjälp att komma i arbete. Den slapphänthet som rådde i det gamla systemet där människor sjukskrevs, förtidspensionerades och slentrianmässigt placerades i utanförskap ska bekämpas!

1 kommentar:

  1. Med ca 4000 kr i handen kommer mycket få individer ur den utförsäkrade tidsbegränsad sjukersättningsgruppen att överleva? Ska vi svältas till döds eller hur har ni tänkt det? Som envar förstår skulle merparten tvingas ansöka om bostadsstöd + socialbidrag upp till existensminimum nivå. På vilket sätt är denna lösning bättre än den tidigare dvs enbart söka socialbidrag? Dubbel el tredubbla administrationskostnaden men fortfarande existensminimum för oss utförsäkrade! Potentiellt livet ut. Är det rättvist tycker du att en lite och skör grupp om ca 5000 personer hamnar i kläm på detta vis?

    SvaraRadera