onsdag 26 september 2012

Vem leder nästa industrialiseringsvåg i Sverige ?

  Idag har jag gjort ett besök i det lilla samhället Getinge mellan Falkenberg och Halmstad. Företaget heter Getinge AB, omsätter drygt 20 miljarder kronor och har verksamhet world wide inom Medicinteknik och då främst teknik för att hålla medicinsk utrustning steril i sjukhusmiljöer eller i läkemedelsindustrin.

Huvudkontoret ligger i Getinge, men av de 50- talet enheter av produktion som jag kunde beskåda inne  i fabrikslokalerna idag är det bara en enda som enhet som har slutleverens inom Sverige. En stororder från Kina fyller exempelvis ut en jättestor yta i ena delen av produktionsanläggningen. Några tyska kunder är på besök för att få information om och komma med synpunkter på sin order.  Vi promenerar förbi japanska flaggor under vår promenad genom fabriken och vi får veta att bland de anställda finns  rysktalande förmågor för att klara produktionen och export till kunder där. Det slår mig att jag så sent som för tre veckor sedan besökte Fribergs i Vara som också nosar på den ryska marknaden.  Så ser svensk industri ut, den fylls av en produktion ämnad för export över hela världen.

Men svensk industrihistoria började i de mindre samhällena, inte sällan i små och anspråkslösa sammanhang. När Gustaf Larson och Assar Gabrielsson gick till SKF: s ledning för att låna lite pengar för att bygga bilar var det ganska anspråkslöst. Varumärket Volvo hade skapats, men ingen kunde förutse utvecklingen. Vi bara vet att det startas nya Volvo, SKF och Getinge runt om i världen varje dag. Några är dömda till undergång från början, några andra blir så småningom världsledande inom sin gren. 

När vi kommer in i entrén i Getingeverken kan man läsa på väggen om företagets grundande. Om en engagerad herr Larsson som ville göra något för "bygden". År 1904 startade han ett företag i Getinge. I entrén hänger bilder på honom och de första fotografierna från produktionsanläggningen där starka herrar med uppkavlade ärmar slår plåt med enkla verktyg. Automatiseringsgraden var låg, konstateras i texten under bilden. Idag konkurrerar Getinge och många andra industrier med att förena traditionell yrkesskicklighet vid svarven med världens mest avancerade automatiseringsgrad i vissa delar av produktionen.
- Många kunder kräver att produktionen sker i Sverige, fastän vi har produktion på många ställen i världen, berättar produktionschefen på Getinge för oss. 
Getinge har ett rykte som säljer, menar han. 

På kvällen träffar jag ett antal centerpartister från hela Halland. Vi pratar industrihistoria i Sverige och politisk utveckling. Vi konstaterar att Getinge AB är nästan jämngammal med Centerpartiet. Centerpartiet bildades på sätt och vis som en protest mot industrialiseringen. Samtidigt var bondesamhället och den starka bondeklassen en förutsättning för den industriella utvecklingen i Sverige. Det var en relativt välbärgad bondeklass i Sverige, som rationaliserade jordbruket, ackumulerade kapital och frigjorde resurser som kunde investeras i slakterier, mejerier, fordonsfabriker som vartefter även kunde övergå i produktionsanläggningar för exempelvis medicinteknik.

Vem ska ackumulera kapital för nästa industrialiseringsvåg eller vad vi nu ska kalla den nya epoken ?! frågade jag retoriskt på mötet idag.  Vi fick en lång och spännande diskussion om utveckling av samhället i allmänhet och Centerpartiet i synnerhet. Centerpartiet kan välja att utgöra en förutsättning för en sådan epok genom att coacha fram småföretagare och entreprenörer. Denna gång tycker jag inte att vi ska nöja oss med att bara lägga grunden för industrialisering.  Nu ska vi också leda utvecklingen mot en ny epok. Thorbjörn Fälldin och hans föregångare på 50- och 60- talet startade på sätt och vis ett sådant ledarskap, men på 70- talet och 80- talet gick Centerpartiet tyvärr vilse i det storskaliga samhällets dilemman. Vi klövs mellan Thorbjörn Fälldins industripolitiska insikter och miljöpolitiska ambitioner.  Nu har Centerpartiet en helt annan möjlighet att förena dessa värden. Men då måste vi springa fortare än övriga partier. Och kavla upp ärmarna redan idag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar