tisdag 20 augusti 2013

Bland näsduksträd, makedonska tallar och hederliga dahlior

Vi möts av en bild på blommande näsduksträd från i våras när vi kommer in på biblioteket vid Botaniska Trädgården. För sådär 70 år sedan ville några entusiaster prova om ett näsduksträd skulle kunna blomma i norra Europa. Näsduksträdet planterades i det som skulle bli Japandalen i Botaniska trädgården i Göteborg. Det tar årtionden innan sådana experiment tar sig och ytterligare årtionden att få fram volymer på fröer och plantor som prydnadsväxter.  Att bevara och utveckla den biologiska mångfalden är ett tidsödande arbete. Det fick vi flera bekräftelser på när jag och några kollegor i Centerpartiets regionfullmäktigegruppen besökte Botaniska Trädgården idag. 

Idag har jag varit på Botaniska Trädgården i Göteborg
med kollegor från Centerpartiet i Västra Götaland. 
Vi förstår inte alltid själva vilken skatt som trädgården utgör, betonar Botaniska trädgårdens chef Marie Kellersjö när hon pratar till bilden av ett blommande näsduksträd. Botaniska Trödgården har fem stjärnor i rankingen av hållbara turistmål. Hit kommer en halv miljon besökare varje år och här finns 16000 bevarade arter. Botaniska Trädgården är alltifrån  en gigantisk växtsamling för forskare och ett klassrum för förskolebarn som ska väckas till ett intresse för naturen. Trädgården är inte bara en trädgård utan ett vidsträckt strövområde som breder ut sig mellan Sahlgrenska och Slottskogen och bort över kommungränsen i Mölndal. Totalt omfattar området 200 hektar markytor som på ett flygfoto ser ut som ett grönt hjärta fullt av vandringsstigar mellan träddungarna, mossarna och fågellivet. Botaniska Trädgården med Änggårdsbergen är något alldeles unikt. Knappast någon storstad i världen  i Göteborgs storlek har sådana grönområden. 

Vi får en guidning i de mer ordnade utställningarna av sommarblommar vid entrén till Botaniska via en av världens största stenpartier med insprängda rabatter och små vattenfall till de större strövområdena uppe vid Finnmossen. Man blir alldeles tagen av varje blomma som reser sig i tusental i fantastiska rabatter, skolträdgårdar och återskapade landerier. Förutom exotiska träd som näsduksträd från Kina kan man ställa sig i skuggan av en tall från Makedonien eller botanisera bland hederliga svenska dahlior. Vi får information om alltfrån nyligen obehagliga stölder av ovanliga växter och vardagligt detektivarbete bland de anställda vid Botaniska  för att artbestämma och identifiera sällsynta arter. Det är ofattbart vilka skatter som finns inbäddade i växthus och blomlådor samt hur många  eldsjälars enorma engagemang som vilar i Botaniska Trädgårdens resurser.  Det är viktigt att bli påmind om hur många arter som kunde varit utrotade om Botaniska Trädgården inte funnits.  Vi pratar om uppdraget som FN gett oss att bevara den biologiska mångfalden. Och dåremellan pendlar diskussionen till att mer handla om att locka fler turister och fler skolklasser. 

På promenad upp mot Änggårdsbergen och Finnmossen. 

Frågan om den biologiska mångfalden måste göras verklig och relevant för fler. Det finns inget som är så avkopplande för människan som att luta ögonen mot ett lövverk som vajar i vinden eller en blomma som sträcker sig upp mot himlen. All annan verksamhet som människan ägnar sig åt;  läsa en tidning, lösa en uppgift framför datorn,  köra bil, förbereda en lektion, lösa läxor, laga mat, ringa ett samtal eller leta i byrålådan tar kraft. Att vila ögonen mot naturens eget skådespel ger kraft. Det är därför som alltfler tar trädgårdsterapi som en metod för att lindra stressjukdomar. Att lära människan och påminna människan om vårt beroende till naturen så att vi kan undanröja psykisk ohälsa är en av vår tids viktigaste uppgifter. Västra Götalandsregionen som äger Botaniska Trädgården måste ta sig en allvarlig funderare på hur vi kan lyfta fram denna skatt ännu mer. Jag tror att fler långsiktiga satsningar i denna typ av anläggningar betalar sig. Botaniska Trädgården har varit utsatt för en hel del lappande och lagande på senare år. Näckrosdammen har fixats till och  nya besökstoaletter är på plats. Nyligen beslutade regionstyrelsen om en förstudie om nytt växthus. Det är ett första viktigt steg för en större och långsiktig satsning. En sådan långsiktig satsning skulle också behöva innehålla en bro eller ett promenadsstråk upp emot Sahlgrenska sjukhuset, en förbindelse bort mot Slottskogen och en nedsänkning av Dag Hammarsköldsleden så att bullret från trafiken kan byggas bort. Botaniska Trädgården skulle då kunna exponera sin entré och ännu tydligare bli en lättillgänglig trädgård med fler turister, fler skolklasser, fler forskare och bli en trädgård som ännu bättre kan bidra till förståelse som kan minska klimatförändringar och stärka den biologiska mångfalden i världen. Friskare människor och mindre stressjukdomar får vi på köpet! 





Inga kommentarer:

Skicka en kommentar