tisdag 12 augusti 2014

Ja till trängselskatter för jobben och miljöns skull

Vi är många som följt diskussionen om Västsvenska paketet, inklusive trängselskatterna och Västlänken sedan beslutet våren 2010. Argumenten för och emot har haglat och nu ska snart frågan avgöras i en folkomröstning. Men frågan tar sin början långt tidigare. 

IKEA I KÅLLERED
Jag är född och uppvuxen mellan Marstrand och Kungälv, i området mellan industriområdena på Hisingen och petrokemiska industrin i Stenungsund. Jag har sett Göteborgsregionen expandera under 70-  och 80- talen. Jag klev på bussen längs Marstrandsvägen varje morgon i slutet av 70- talet för att åka till den lilla byskolan i Hålta och jag tog samma buss, fast åt andra hållet på 80- talet för att gå i Ytterbyskolan och Kongahällagymnasiet och jag tog slutligen examen på Handels i Göteborg på 90- talet.  Jag gick på fotbollsmatcher på Ullevi, shoppade i Nordstan, hälsade på kompisar på Gibraltargatan eller i Majorna, tog spårvagnen till min moster på Wieselgrensplatsen och jag köpte mina första egna möbler på IKEA i Kållered. Fast egentligen är mina egna transporter till och från Göteborg under uppväxten helt obetydliga.  Det jag inte förstår fullt ut som ung i Göteborgsregionen är att jag lever i Nordens logistikcentrum, i hjärtat av Europas mest innovativa och forskningsintensiva region, alldeles intill den ort i Sverige som själv tar hand om och distribuerar hälften allt som produceras i landet och som just därför blivit världsledande på logistik och transportlösningar. 
 Promenad på kajen i Marstrand i början av 70-talet. Sedan dess har Västsverige
expanderat. Samtidigt finns det tendenser till avfolkning. Vi behöver binda samman
orter som Marstrand ännu mer med Göteborg så att människor kan resa emellan.
Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatter är ett redskap för
att hålla i hop Västsverige.
Jag har sett Göteborg växa, men också upplevt dess baksida. Köerna i Tingstadstunneln har bara blivit värre och värre med åren. Rapporterna om alltför stora utsläpp från trafiken skakade om oss alla när den tog fart på 80- talet. Blyet i bensin togs bort, motorer i fordon effektiviserades och biogasbilar började rulla på vägarna. Många initiativ, uppfinningar och lösningar på problemen presenterades i Göteborg och i Västsverige under 90- talet och idag visar Göteborg upp moderna lösningar för bland annat elbilsdrift. Miljöforskningen i och runt Göteborg ligger i internationell framkant. Chalmers och Göteborgs Universitet visade tidigt framfötterna genom bildandet av Göteborgs Miljövetenskapliga centrum som blev ett tvärvetenskapligt och unikt sätt att jobba. Näringsliv och forskning har gått hand i hand för att skapa innovativa lösningar på bland klimatfrågan. Västsvenska företag, forskare och kommuner har stegvis utvecklat ett unikt samarbete för att bli en region som både kan fortsätta vara Nordens logistikcentrum med enorma mängder trafikflöden och en region som tar globalt ansvar för att hejda klimatet. Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatter är fortsättningen på den utvecklingen. 

VAD ÄR ALTERNATIVET ? 
Västsvenska paketet innebär både expansionsmöjligheter för näringslivet i hela Sverige och möjligheter att reglera bort ineffektivt transportarbete. Det är kontroversiellt för många. Men vad är alternativet för en region som både vill möta omvärldens krav på ökade transporter och ta besluten om att utsläppen ska minska från trafiken på allvar ? Transportbehoven kommer fortsätta att öka. Göteborgs hamn samt Göteborgs central måste vara beredda att ta emot, lasta om och transportera människor och varor i en allt högre takt. Nya råvaror, nya bränslen och nya tekniska lösningar behövs snarast för all lyckas. Göteborg och Västsverige ska både stå för forskningen på nya energislag, omsätta forskningen i nya trafiklösningar och kunna transporterna varorna på ett smidigt sätt. 

VÄSTLÄNKEN  OCH TRÄNGSELSKATTER RÄDDAR LANDSBYGDEN 
Den sköra landsbygd utanför Kungälv som jag växte upp i finns delvis kvar. Hålta skola är emellanåt nedläggningshotad och lanthandeln är borta. Nu breddas Marstrandsvägen och ny cykelväg byggs. Transportmöjligheterna förbättras samtidigt som de nya jobben på landsbygden låter vänta på sig. 

Alltfler inser att Göteborg är beroende av landskapen runt omkring för att kunna vara expansiv och attraktiv. Vem vill åka till Göteborg utan ett levande Marstrand, eller utan lokalproducerad honung från Tjörn? Och hur ska dessa orter kunna leverera det mest pittoreska om vi avstår från att skapa fler stabila företag och fler åretruntbostäder i hela Västsverige? Det pittoreska förutsätter industriell utveckling och investeringar i framtidsinriktade företag, framför allt på landsbygden. Västvenska paketet, Västlänken och trängselskatterna behövs för att landsbygden ska komma närmare Göteborg och för att Göteborg ska komma närmare landsbygden. 

Här finns ett dilemma, menar kanske någon. Om vi lyckas med att investera i en levande landsbygd kommer transportbehovet i Sverige att öka ännu mer. Jag menar att det är helt nödvändigt att ta ansvar för ökade transporter från och till den svenska landsbygden för att istället bli kvitt onödiga och långväga transporter av lågvärdiga produkter från världens alla hörn. Då kan de totala utsläppen minska. 


Under ett av träden vid Göteborgs Central. Stad och land måste bindas
samman mer. Landsbygden är den främsta tillgången för Göteborg.
Och landsbygden behöver leverera råvaror till staden för att fullt ut kunna tas
tillvara för jobb och utveckling. För att lyckas krävs en modern infrastruktur.
Västsvenska paketet är en viktig del av detta. Rösta för trängselskatter den 14 sep!
BIND SAMMAN LANDSBYGDENS RÅVAROR MED INDUSTRIORTERS KOMPETENS 
Vi behöver binda binda samman stadens puls med landsbygdens råvaruleveranser och industriorternas kompetenta arbetskraft för att Göteborg och Västsverige ska kunna bekräfta sin roll både som ledande industriregion och som ansvarsfull aktör i miljöarbetet. En sådan utmaning kräver att Västsvenska paketet, inklusive trängselskatter och Västlänken kommer på plats. 

Jag har aldrig varit folkbokförd i Göteborg och har alltså ingen rösträtt i folkomröstningen. Men jag har varit student i Göteborg, har pendlat till jobb i Göteborg, gått på bio och hälsat på vänner i Göteborg, hela min omgivning är beroende av forskning och jobb som skapas i Göteborg. Jag har växt upp på landsbygden runt Göteborg som är stadens främsta tillgång just nu. Jag vill att Göteborg fortsätter satsa på det vi är världsbäst på och jag anser att landsbygden kan leverera förutsättningarna. För att komma igång behövs ett ja till trängselskatter. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar