onsdag 1 april 2009

Anders Borgs bistra sanning

Idag bekräftade Anders Borg vad som antyddes i nyheterna redan igår, nämligen att vi är inne i den djupaste krisen på flera generationer. Arbetslöshet på uppåt 12 procent inom ett par år är en av de kusliga prognoserna. Aldrig tidigare har fallet i ekonomin kommit samtidigt i flera världsdelar och det får dramatiska följder i människors vardag världen över. Sverige är inget undantag samtidigt som vi sitter på några fördelar. De offentliga finanserna är starka, många nationer gick in i krisen med ett underskott medan Sverige gick in med ett överskott som stoppats in i infrastruktursatsningar och nya forskningsresurser, liksom insatser i välfärden i samband med budgetpropositionen 2009. Nu får dessa satsningar en viss dämpande effekt i raset.

Sammantaget gäller det dock att hålla i de offentliga finanserna. Anders Borg är präglad av finanskrisen under tidigt 90-tal och gör klokt i att hålla emot när det gäller krav från en mängd aktörer som tror att offentliga stimulanser av alla slag går före en stram finanspolitik. Men 90-talskrisen har lärt oss att så inte är fallet. En bra ryttare måste alltid hålla i tyglarna, även om hästarna runt omkring skenar.

Det viktiga nu är att fundera på strategier parallellt med en stram finanspolitik. Hur ser visionen ut efter krisen ? Hur kan redan gjorda insatser på klimatområdet tjäna som en katalysator när vi ska formulera uppdraget efter krisen ? Här har Centerpartiet ett särskilt uppdrag. Den bollen kommer vi att ta, var så säkra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar