måndag 13 april 2009

Europas förenta krafter

DN:s ledare idag har en intressant analys av som man kallar "Flykten från samhället". Vi svenskar tenderar att bli alltmer individualister i både vid och snäv mening. Vi umgås med våra vänner, inte med alla våra grannar. Vi gillar att prata politik, men vi söker inte medlamskap i ett parti. Vi sitter på caféer och umgås, istället för att delta i fackföreningsmötet. En ny individualism som tär på demokratin, sammanfattar DN:S ledare. En av vår tids viktigaste utmaningar blir således hur morgondages ledarskap ska se ut. Det behövs ett ledarskap som möter kraven på induvidualism och valfrihet samtidigt som demokratin och beslutskraften vidmakthålls.

Centerpartiet kommer att lansera EP-valrörelsen under temat Europas förenta krafter. Vi kommer att hävda, i annonser och utspel, i radioreklam och på affischer att det knappast saknas möjligheter i Europa. Men ibland kan viljan tryta. Att rösta i Europaparlamentsvalet är ett sätt att visa på kraften i Europa. Att visa att viljan finns. Upplägget bygger delvis på samma analys som DN:s ledare presenterar idag. Vill vi förändra en flykt från samhället måste partierna visa vägen. Vem ska annars göra det ?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar