onsdag 11 maj 2011

80 000 svenskar i Norge och 30 000 svenskar i Danmark

Jag har gjort många spännande aktiviteter och trevliga besök i valrörelsen hittills. Ett av de mest trevliga var besöket i Dalsland i går. Detta lilla petoreska landskap som ligger intryckt mellan Bohuslän och Västergötland. Här finns bara en stad- Åmål och här bor mindre än 50 000 människor. Men Dalsland är precis som resten av Västra Götaland en pulsåder för transittrafik mellan Oslo och Köpenhamn. I går stod jag mitt på en åker i Bäckefors med en ritning som Leif Johansson och Jerker Johansson visade upp. De pekade på kartan och tecknade samtidigt en idé om en omlastningscentral för skogsråvara till järnväg som skulle behövas för att klara att hantera de mångmiljonvärden som ska hanteras på sin väg genom Dalsland. Här längtar man efter dubbelspårig järnväg, inte bara den som nu byggs mellan Göteborg och Trollhättan utan helst hela vägen till norska gränsen. Norrmännen trycker på och vill stämma möten mellan norska och svenska regeringen i ärendet- troligen blir det av redan i juni.


I går träffade jag också kommunstyrelseordföranden Martin Carling (c) på kommunkontoret i Dals Ed för att närmare diskutera den studie som finns för att satsa på pendeltågstrafik mellan Trollhättan och Halden. Norge har en starkare ekonomi än någonsin och vi är dumma i Dalsland och hela Västra Götalandsregionen om vi inte tar emot de norrmän som vill handla här, jobba här, studera och kanske bosätta sig här. Likaså ska vi möjliggöra en smidigt resande för dem som vill resa andra vägen och plugga eller jobba i Norge. 80 000 svenskar jobbar redan i Norge. Det ska jämföras med de 30 000 svenskar som jobbar i Danmark och där det behövdes en Öresundsbro för att klara den pendlingen. Ett pendeltåg på försök mellan Trollhättan och Halden vore väl inte för mycket begärt. Det kan också bli starten på rejäla satsningar hela vägen från Oslo- Köpenhamn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar