lördag 28 maj 2011

Inte bara en fråga om Värmland

Idag efterfrågar Bohusläningen klara besked från partierna om Värmland och Västra Götalandsregionen ska gå samman eller ej. Tidigare har bland annat GT efterfrågat samma sak. Och flera partier har svarat, bland annat  Centerpartiet. På regionstämman i torsdags fattade centerpartisterna beslut om att börja förhandla med Värmland.

Men Värmlandsfrågan handlar inte bara om Värmland, utan om synen på välfärd. Hur ska ett litet land som Sverige i Europas utkant, med en av världens äldsta befolkningar långsiktigt kunna upprätthålla en god välfärd? Vi ska konkurrera med stora och växande ekonomier som Brasilien, Indien och Kina.  Deras konkurrensfördelar som låga löner, korta avstånd, stor befolkning och ett varmt klimat kommer aldrig att bli konkurrensfördelar för oss. Vår främsta konkurrensfördel är kunskap. Vi måste göra allt för att kompensera att vi är en liten befolkning i Europas utkant. Det gör vi genom att satsa på en god infrastruktur och genom starka regioner som uppmuntrar en flexibel arbetsmarknad. Små kommuner och landsting kommer inte att klara sig på egen hand. Det visar inte minst studier som gjorts i Värmland.

Alltför få debattörer bryr sig om regionfrågan. Men den är avgörande för morgondagens välfärd. Några enstaka debattörer gjorde påpekanden mitt i valrörelsen i Västra Götaland. Men det fick alltför lite genomslag.

Denna veckan blev det klart att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ska fortsätta att styra Västra Götalandsregionen. Jag är orolig för att de mest ägnar sig åt att vara emot- emot privat vård, emot vägar och bilar och kanske även emot Värmland. Under tiden springer omvärlden förbi oss. Det gör att Västsveriges möjligheter att stå på egna ben minskar. Möjligheter till en egen stark konkurrenskraft slås undan. Värmland får söka bidrag i Stockholm och investerare tvekar att satsa i Västsverige. Det minskar våra möjligheter till en god välfärd. Medborgarna i Västra Götaland förtjänar bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar