torsdag 19 mars 2009

En ny typ av kapitalism?

De senaste dagarna har Coca Colas chef Nivelle Isdell uttalat sig för en ny typ av kapitalism. Samma sak fast med andra ord uttrycker Proventus VD Daniel Sachs i en mängd uttalanden den senaste tiden. Båda efterlyser ett slags bredare samhällsengagemag i botten, som en första viktig ingrediens inför en investering eller affärsidé. Omvänt efterfrågar de även mer av entreprenörskap och initiativkraft. Ett annat ledarskap med samhällets bästa för ögonen å ena sidan samt mer av dynamik, mångfald, entreprenörskap och djävlar anamma å andra sidan. Mera ordning och reda parallellt med ökad kreativitet. Mer av internationellt hållbara spelregler å ena sidan och mer av lokal utvecklingskraft å andra sidan. Ett gott samhälle börjar i det lilla- i din och min vardag, i ansvaret för barnens läxläsning eller ansvaret för den egna försörjningen. Samtidigt måste våra göranden och låtanden ramas in av långsiktiga spelregler som förhindrar miljöförstöring, osund konkurrens eller girighet. Kanske är det en av våra absolut största utmaningar just nu att formulera denna nya kapitalism. Annars lurar antidemokratiska krafter runt hörnet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar