måndag 23 mars 2009

Mera kunskap och mera lust i skolan

I gårdagens Svenska Dagbladet uttalar sig Sofia Larsen om ett utbildningssystem med tre terminer. En sådan debatt är välgörande och handlar i grunden om att ge eleverna rätt till ökad kunskap. Det förutsätter ökat antal garanterade undervisningstimmar, vilket i sin tur talar för ett system med tre terminer. Centerpartiet tar mer tydliga kliv i frågan om att ökad kunskap är det mest centrala i skolan. Regeringens skolpolitik syftar i sin helhet till just detta, Sverige måste komma ikapp resten av Västvärlden i fråga om att nå kunskapsmål.

Emmelertid tycker jag mig kunna se nyansskillnader mellan exempelvis Centerpartiet och Folkpartiet som är viktiga att ta fasta på. Centerpartiet tror inte på den enkelspåriga inriktningen där ordning och reda i skolan är medlet till ökad kunskap. Honnörsordet bör istället vara nyfikenhet samt lusten att lära, att trivas socialt och att bli bekräftad. Ledarskapets betydelse har lyfts fram i skolan, i form av lärarlyft och rektorslyft. Ett ledarskap i skolan som både kan möta elevers rätt till kunskap samt elevers potentiel genom att locka fram nyfikenhet och lustfylldhet i skolan ska premieras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar