måndag 30 mars 2009

Mer av samma sort eller något helt annat ?

Var på bio i helgen med mina tre barn och även två av barnens kompisar. Bokade för första gången biobiljetterna via nätet. Slogs av det enorma utbudet när jag surfade runt. Funderade även på utbudet av tilltugg till filmen när jag stod med fem barn vid godis-disken innan filmen började. Popcornkartongerna blir bara större och större med åren, liksom drickan och godispåsen. Mer av samma sort, men egentligen inte så mycket nytt sedan jag trampade omkring på Biografen Trappan i Kungälv i slutet av 70-talet.

Mona Sahlin och Thomas Östros ropar också efter mer av samma sort eller ska vi säga; tillbaka till det som varit, när de efterfrågar höjd förmögenhetsskatt, höjd fastighetsskatt och höjda inkomstskatter på DN-debatt.

Var nyligen på intensivkurs i omvärldsbevakning hos Kairos Future. Givetvis hamnar vi i samtal om framtiden. Tangerar ofta resonemang om huruvida framtiden innehåller mer av samma sort eller om samhällsutvecklingen efter krisen kommer att präglas av något helt annat än större popcornkartonger och högre förmögenhetsskatt.

Träffar statsråden inför centerstämman i sommar. Vi pratar om strategin, berör finanskrisen och klimatkrisen. Resonerar om arbetsmarknaden, om sänkta arbetsgivaravgifter och förändrad arbetsrätt. Konstaterar att det inte finns utrymme i statens finanser för några nya, stora reformer. Finanskrisen och lågkonjunkturen har slagit till med blixtens hastighet. Vi fortsätter och prata om arbetsmarknadens funktionssätt, hur vi ska få tillräckligt med skatteintäkter för att finansiera välfärden och framför allt hur resurserna ska räcka till åt de äldre. Stämningen på ett partimöte kan i bland bli ödesmättad när man förstår att ekvationen är svår att få ihop.

Funderar åter på om epoken efter krisen ska bli mer av samma sort eller något helt annat. Helt plötsligt säger Eskil Erlandsson; " jag tror det måste handla om att hjälpa människor att klara av en egen försörjningsstrategi". Eskil säger förstås detta utifrån lantbrukarens perspektiv, men frågan är om ett sådant perspektiv är överförbart på en vidare samhällsutveckling ? Om var och en av oss alla lättare kunde starta eget, vara konsulter ena dagen och löntagare nästa, utföra hushållsnära tjänster ena dagen och nästa dag vara den som köper samma tjänst, sitta med en dator i skärgården och sälja den kunskap som just du är bäst på. Skulle det vara möjligt att arbetsamraknden i större utsträckning än idag bygger på att var och en av oss faktiskt är egenföretagare ? Svårt att tänka tanken i ett land, som mer än något annat byggts upp av några få stora, extremt exportberoende företag. Men på sätt och vis är redan en del av en sådan samhällsutvecking här. Tjänstesektorn har fått ett ökat fokus på senare år. Många som redan är småföretagare vill inte växa, utan ser företaget just som en försörjningsstrategi. Rekryteringsföretagens framväxt är också ett tecken på att människor hellre vill hyras ut till olika jobb, än att gå till samma jobb varje dag. Men om en sådan samhällsutveckling ska kunna accelerera krävs att vi inte samtidigt ropar efter mer av samma sort; framtidens arbetsmarknad kan varken bäras upp av större popcornkartonger eller höjd förmögenhetsskatt. Det krävs något helt annat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar