tisdag 10 mars 2009

Regeringen kan åka till Köpenhamn med högt huvud !

DN-debatt dag presenterar Maud Olofsson, Andreas Carlgren och Anders Borg mer exakt vad klimat- och energiuppgörelsen innehåller vad gäller skattenivåer på framförallt koldioxidutsläpp. Förslaget är fantastiskt bra- både i fråga om att nå resultat för klimatet och för att öka likabehandlingen när det gäller olika sektorer i samhället. Dessutom är tidtabellen väl avvägd. Det gäller att nå resultat i form av minskade utsläpp till år 2020, men också ge rimliga villkor för näringslivet att ställa om till en fossilfri produktion. Den svenska regeringen har nu fantastiska möjligheter att åka till Köpenhamn med högt huvud. Möjligheterna att vara en stark förhandlingspart i en global klimatöverenskommelse har ökat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar