fredag 13 mars 2009

Vad menar Ulvskog? Vi är många som gärna tar debatt om människovärdet!

I en riksdagsdebatt beklagar sig Marita Ulvskog (s) över att riskera uppleva ett samhälle där det väller in "låglönare" från omvärlden. Hon säger t ex att hon befarar en "arme" av människor som "invaderar" Sverige.

LÅt oss stanna upp där ett ögonblick och fundera på vad ordvalet står för. Finns det människor i vår närhet, exempelvis Marita Ulvskog som dagligdags går runt och oroar sig för att människor med lägre löner än det svenska genomsnittet skulle tänkas komma hit, söka jobb och faktiskt erhåller ett jobb, med högre lön än de normalt skulle ha fått i sitt hemland ? Sådana händelser är väl en naturlig företeelse i ett öppet samhälle- ja, faktiskt en av drivkrafterna till att många människor prövar lyckan genom att jobba utomlands en längre eller kortare tid. Att öka rörligheten på arbetsmarknaden, oavsett om det sker över nationsgränser eller inte, är en av vår tids viktigaste politiska uppgifter för att skapa jobb och tillväxt och ytterst också för att skapa fred och säkerhet. Jag trodde nästan att den debatt som dåvarande statsminister Göran Persson drog i gång för några år sedan om social turism var ett exempel på grovt felsteg från socialdemokraternas sida. Men nu har Marita Ulvskog startat exakt samma debatt igen, precis lagom till starten i Europaparlamentsvalet. Den debatten är vi många som gärna vill delta i, eftersom det handlar om så avgörande saker som mäniskovärde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar